7.2 התבדרות הקרינה הנפלטת מלייזר, ואפשרויות המיקוד שלה

לכל אלומות קרינת האור הנפלטות ממקור כלשהו יש התבדרות מסוימת תוך כדי התקדמותן.

בדרך כלל המטרה היא להקטין למינימום את התבדרות הקרינה.

מכיוון שהתבדרות פירושה שעם התקדמות הקרינה, אותו הספק קרינה מתפזר על שטח גדול יותר, הרי שעל ידי כך קטנה צפיפות ההספק ליחידת שטח (יורדת אפקטיביות הקרינה).

לייזרים הם מקורות הקרינה בעלי ההתבדרות הנמוכה ביותר הידועים היום.

בעיית התבדרות אלומת הקרינה קובעת בעיקר עבור לייזרים המשמשים לטווח ארוך כגון:

  • מד טווח.
  • נשק לייזר.
  • לייזר לסימון מטרות.
  • תקשורת בחלל.
  • העברת אנרגיה למרחקים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"