היישומים בהם נדרש לייזר הפועל באופן התנודה הבסיסי (TEM00) הם

1. יישומים המבוססים על התאבכות של קרינת הלייזר, ולכן דורשים קוהרנטיות מרחבית רוחבית גבוהה (ראה פרק 10):

א. הולוגרפיה.

ב. מדידות אינטרפרומטריות.

2. יישומים הדורשים התקדמות קרינה לטווח ארוך (ראה פרק 9), כלומר תלויים בהתבדרות קטנה של הקרינה, כגון:

א. מדי טווח.

ב. מכשירי חישה מרחוק (Remote Sensing) – למדידות ספקטרוסקופיות, הסחת דופלר, וכו'.

3. יישומים בהם נדרש למקד את הקרינה לכתם קטן ביותר, לדוגמא לחיתוך חומרים או לקידוח חורים. נראה בהמשך שאלומה גאוסיאנית ניתנת למיקוד לגודל הכתם הקטן ביותר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"