אופני התנודה הרוחביים של הקרינה האלקטרומגנטית

התפלגות מרחבית של קרינה המורכבת מאופני תנודה שונים מזה של האופן הבסיסי, מתוארת ע"י אופני התנודה הרוחביים של הקרינה האלקטרומגנטית:

(TEMmn= Transverse Electromagnetic Modes).

m = מספר האפסים של התפלגות הקרינה בכיוון ציר x

n = מספר האפסים של התפלגות הקרינה בכיוון ציר y.

באיור 7.2 ניתן לראות כיצד נראים אופני התנודה הרוחביים מסדר נמוך על מסך המאונך לכיוון התקדמות הקרינה.

האזור הכהה מציין את המקום בו פוגעת הקרינה, כלומר האיור מתאר את התפלגות העוצמה של קרינת הלייזר.

אופני תנודה אלקטרומגנטית רוחביים

איור 7.2: אופני תנודה אלקטרומגנטית רוחביים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"