קוטר אלומה גאוסיאנית

מכיוון שעקומה גאוסיאנית דועכת לצדדים בצורה לא ליניארית, לא ניתן להגדיר במדויק היכן קצותיה.

לכן, מקובל להגדיר את קוטר האלומה הגאוסיאנית כמרחק לאורך חתך האלומה בין הנקודות בהן העוצמה יורדת לערך השווה ל 1 חלקי e2 (שהם (0.135)) מעוצמתה המכסימלית של הקרינה.

השטח הנכלל בעיגול בקוטר זה, שמרכזו מרכז האלומה, מכיל בתוכו 86.5% מסך כל האנרגיה (הספק) של האלומה הגאוסיאנית.

יתרת 13.5% מהאנרגיה נמצאת מחוץ לגבולות האלומה שהגדרנו בצורה שרירותית.

נמצאות בשימוש גם הגדרות אחרות לגבולות האלומה, כגון:

  1. נקודות בהן עוצמת הקרינה שווה ל –e-1 ממקסימום ההספק (1 חלקי e שווה 0.368), כלומר 63% מהספק הקרינה נמצאים בתוך גבולות אלו.
  2. נקודות בהן עוצמת הקרינה שווה למחצית ממכסימום ההספק.
  3. כל אחוז אחר ממכסימום ההספק, כאשר מקובל להגדיר 90% או 85%.

שים לב: יש להיזהר כאשר משווים אינפורמציה הלקוחה ממקורות שונים, מכיוון שלעיתים גודל הכתם (Spot Size) של קרינת הלייזר מוגדר כמרחק מהמרכז, בו עוצמת הקרינה מכסימלית, עד לנקודה בה יורדת העוצמה ל- e-1 או e-2 מערכה המכסימלי.

על פי הגדרה זו מתייחסים לרדיוס (!), ולכן הוא תמיד מחצית מקוטר האלומה שהגדרנו קודם.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"