החסרונות בהפעלת הלייזר במספר אופני תנודה רוחביים

מכיוון שלכל אופן תנודה יש פאזה והתפלגות עוצמת קרינה משלו, ברור כי הקוהרנטיות המרחבית הרוחבית של קרינה בעלת מספר רב של אופני תנודה (Multimode) – נמוכה מזו של קרינה הנפלטת באופן תנודה בודד.

היתרון בהפעלת לייזר במספר אופני תנודה:

כאשר פועלים מספר אופני תנודה בו זמנית, ניתן לקבל הספק יציאה גבוה יותר מהלייזר, לעומת הפעלתו באופן תנודה יחיד.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"