7.1 התפלגות מרחבית של האנרגיה הנפלטת מלייזר, בנקודת היציאה מהמהוד

לאופן תנודה של אלומת הלייזר יש התפלגות אנרגיה ב- 3 ממדים.

למרות זאת נוח להפריד בין:

  1. התיאור האורכי – המקביל לציר התקדמות האלומה (z), מתואר על ידי אופני התנודה האורכיים.
  2. שני הצירים הרוחביים (x ,y), המתארים את החתך לרוחב אלומת הקרינה, מתוארים על ידי אופני התנודה הרוחביים.

ראינו בסעיף 4.3 את תאור אופני התנודה הרוחביים של אלומת הלייזר.

ניסיונית, ניתן לראות את אופני התנודה הרוחביים על ידי הצבת מסך בכיוון מאונך לכיוון התקדמות האלומה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"