4.3 אופני תנודה רוחביים בגל אלקטרומגנטי

עד כה ראינו את אופני התנודה האורכיים של מהוד הלייזר כגלים עומדים לאורך ציר הלייזר.

בסעיף זה נבחנת התפלגות הקרינה במישור המאונך לציר הלייזראופני תנודה רוחביים של הגל האלקטרומגנטי.

אופנים אלו נוצרים עקב הרוחב של המהוד, המאפשר למספר אופני תנודה "אלכסוניים" להתפתח במהוד (הערה).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"