הערה:יחידות התבדרות אלומת הקרינה

(*) התבדרות קרינת לייזר נמדדת ביחידות מילירדיאן (אלפיות רדיאן).

כאשר:

, 2p * radian = 360°

1 [radian] = 57.3°

מכיוון שהתבדרות אלומת לייזר היא בדרך כלל בזויות קטנות, ניתן לקרב את סינוס הזווית ע"י הזווית ברדיאן.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"