מצוינות רחובות – כיתה ט

מבוא

יחידה 1: חזקות ושרשים
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
1.1: כאילו מבחן לתלמיד למורה
1.2: סכומים לתלמיד למורה
יחידה 2: הסתברות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
2.1: זהירות 7 בדרך לתלמיד למורה
2.2: הסתברות ופונקציות לתלמיד למורה
2.3: זהירות: מסיקים מסקנות לתלמיד למורה
יחידה 3: טכניקה אלגברית
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
3.1: הפרש ריבועים לתלמיד למורה
3.2: משוואות ריבועיות לתלמיד למורה
3.3: חושבים לפני שפותרים לתלמיד למורה
3.4: יוצרים שלשות פיתגוריות לתלמיד למורה
יחידה 4: פונקציות ריבועיות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
4.1: בעיית הגדר לתלמיד למורה
4.2: סימטריה לתלמיד למורה
4.3: שיפור ציון לתלמיד למורה
4.4: הולכים לתיאטרון לתלמיד למורה
4.5: לוחות משחק לתלמיד למורה
יחידה 5: שימושים באלגברה
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
5.1: מכפלה השווה לסכום לתלמיד למורה
5.2: טענות באלגברה לתלמיד למורה
יחידה 6: משולשים ומרובעים
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה יישומונים
6.1: חוצי-זוויות לתלמיד למורה חוצי-זוויות במשולש

חוצי-זוויות במרובע

6.2: מספר תנאים לחפיפה לתלמיד למורה מארבעה לחמישה גדלים שווים
6.3: יחסי שטחים לתלמיד למורה
6.4: מרחקים לצלעות של מצולעים לתלמיד למורה סכום מרחקים לצלעות משולש שווה-צלעות

מרחקים לצלעות בישר-זווית שווה-שוקיים

6.5: ההיקף הקטן ביותר לתלמיד למורה היקף מינימלי 1

היקף מינימלי 2

יחידה 7: גיאומטריה, גרפים וגופים
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה יישומונים
7.1: השתנות משולש שווה-שוקיים וגרף לתלמיד למורה שטח שווה-שוקיים לפי הבסיס

שווה-שוקיים גובה וגרף

שווה שוקיים לפי זווית הראש

7.2: השתנות משולש שונה-צלעות לתלמיד למורה שטח משולש לפי הצלע השלישית

שטח משולש לפי הגובה לצלע השלישי

7.3: חרוט לתלמיד למורה
יחידה 8: תכנון לינארי
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
8.1: במאפיה לתלמיד למורה
8.2: על קווי גובה לתלמיד למורה
8.3: סיור לימודי לתלמיד למורה
יחידה 9: מספרי פיבונצ'י
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
9.1: לארנבות באהבה לתלמיד למורה
9.2: סכומים לתלמיד למורה
9.3: קסמים לתלמיד למורה
9.4: יחס הזהב לתלמיד למורה