ספרי לימוד – עברית

מסלול כחול
היקף רחב
מסלול ירוק
היקף מצומצם
מצויינות רחובות
כיתה
ז
חלק א (סגול) לכל האוכלוסייה מאגר פעילויות
חלק ב חלק ב
חלק ג חלק ג
כיתה
ח
חלק א חלק א מאגר פעילויות
חלק ב חלק ב
כיתה
ט
חלק א חלק א מאגר פעילויות
חלק ב חלק ב

ניתן לרכוש את הגרסאות הדיגיטליות של הספרים בספרשת או ב- classoos.

ארכיון ספרי מתמטיקה משולבת בשנים תש"ע – תשע"ה (מהדורות ניסוי)

ניתן לרכוש את הספרים ב:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03
tarbut@tarbutlaam.co.il

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ (מכון ויצמן הינו מלכ"ר).
כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקנייה ללא תשלום מע"מ.
כמו כן, בקנייה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת של 3%.
דמי המשלוח יחולו על המזמין וייקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ עפ"י חוק, על המחירון המפורסם באתר.