מצוינות רחובות – כיתה ח

מבוא

יחידה 1: יחס וקנה מידה
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
1.1: חלקי מספרים לתלמיד למורה
1.2: טובים השניים לתלמיד למורה
1.3: יחסים בטנגרם לתלמיד למורה
יחידה 2: אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה יישומונים
2.1: מכונת צילום לתלמיד למורה
2.2: מס הכנסה לתלמיד למורה
2.3: משחקי הסתברות לתלמיד למורה "מכפלת זוג או פרט"
2.4: מצולע ממוצע לתלמיד למורה
יחידה 3: פונקציות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
3.1: הערך השלם של מספר לתלמיד למורה
3.2: הערך המוחלט לתלמיד למורה
3.3: הסעות לתלמיד למורה
יחידה 4: אלגברה במשתנה אחד
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
4.1: שלושה דייגים לתלמיד למורה
4.2: העוגות של שמיל לתלמיד למורה
4.3: מספרים עוקבים I לתלמיד למורה
4.4: מספרים עוקבים II לתלמיד למורה
4.5: על מכפלות לתלמיד למורה
4.6: מספרים מצולעים לתלמיד למורה
יחידה 5: אלגברה בשני משתנים
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
5.1: מספר והיפוכו לתלמיד למורה
5.2: כיף של מבחנים לתלמיד למורה
5.3: שלושה חברים לתלמיד למורה
5.4: סכום המכפלה והסכום (סמ"ס) לתלמיד למורה
יחידה 6: חפיפה ודמיון משולשים, משולש שווה-שוקיים
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה יישומונים
6.1: שני כבלים לתלמיד למורה "שני כבלים"
6.2: חופפים וגוזרים לתלמיד למורה
6.3: שמיכות טלאים לתלמיד למורה
6.4: משלושה לארבעה לתלמיד למורה "משלושה לארבעה"
6.5: אוסף בעיות בגאומטרייה לתלמיד למורה
יחידה 7: משפט פיתגורס
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
7.1: מגדלי פיתגורס – ללא מחשב
(גרסה חלופית לפעילות 7.2)
לתלמיד למורה
7.2: מגדלי פיתגורס – באמצעות מחשב
(גרסה חלופית לפעילות,7.1)
לתלמיד למורה
7.3: משפט פיתגורס במשולש שווה-שוקיים לתלמיד למורה
יחידה 8: משולש פסקל
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
8.1: בכמה דרכים? לתלמיד למורה
8.2: סיכויים לתלמיד למורה
8.3: משולש פסקל לתלמיד למורה
8.4: מספרים משולשים וארבעוניים לתלמיד למורה
יחידה 9: מערכות שיעורים שונות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה יישומונים
9.1: מערכת צירים מקבילים לתלמיד למורה מקבילים 1

מקבילים 2

מקבילים 3

9.2: גאומטריה של מוניות לתלמיד למורה
9.3: מערכות שיעורים שונות לתלמיד למורה סכום מרחקים

הפרש מרחקים