פעילויות באמצעות מחשב

מסלול כחול
היקף רחב
מסלול ירוק
היקף מצומצם
מצויינות רחובות
כיתה ז חלק א (סגול) לכל האוכלוסייה מאגר פעילויות
חלק ב חלק ב
חלק ג חלק ג
כיתה ח חלק א חלק א מאגר פעילויות
חלק ב חלק ב
כיתה ט חלק א חלק א מאגר פעילויות
חלק ב חלק ב

פעילויות נוספות