פעילויות לכיתה ט (חלק א, מסלול כחול ומסלול ירוק)

הערה: בפעילויות המחשב עדיף להשתמש בדפדפן Google Chrome

יחידה 6: הפונקציה הריבועית

יחידה 7: הזזות ושיקופים של פרבולות

יחידה 8: הרחבות וכיווצים של פרבולות

יחידה 11 ירוק: הגדרות, משפטים והוכחות

יחידה 12: הגדרות משפטים והוכחות

יחידה 14: משולש שווה-שוקיים

יחידה 15: דלתון

יחידה 16: בניות באמצעות סרגל ומחוגה

שיעור 1:

שיעור 2:

שיעור 3:

שיעור 4:

שיעור 5:

יחידה 18: טרפז

יחידה 19: מקבילית

יחידה 20: מזהים מקבילית