חומרים למורים

כניסה למדור חומרים למורים – למשתמשים רשומים

הרשמה למדור

המדור "חומרים למורים" סגור על-ידי סיסמה.

המדור מכיל:

 • מדריכים למורים לכיתות ז – ט
 • פריסות ללימוד הספרים
 • עזרים לתלמידים ולמורים
 • חומרי הערכה
  • מאגר פריטים לבניית מבחנים לכיתות ז ו- ח בנושאים של תכנית הלימודים
  • שאלונים לסיכום נושא בנושאים של תכנית הלימודים
  • שאלונים מקוונים לסיכום נושא – להפעלת השאלונים המקוונים לחץ כאן
 • חומרי למידה מלווים
  • דפי חזרה
  • משימות לליווי הספרים לתלמידים
  • משימות לתרגול מיומנויות אלגבריות וחשבוניות
  • משימות לכל עט
  • משימות חקר
  • משימות לקראת החגים ולסיום שנת הלימודים
  • משימות לתלמידים מתקדמים
 • מפגשי חשיפה תשע"ו – עוסקים בנושאים:
  • ארגון ומבנה הספרים
  • מתן מענה לשונות בין תלמידים
  • ארגון ההוראה והספק
  • תרגול מיומנויות
  • חומרי הערכה