פעילויות לכיתה ט (חלק ב, מסלול כחול ומסלול ירוק)

הערה: בפעילויות המחשב עדיף להשתמש בדפדפן Google Chrome

יחידה 29: מלבן

יחידה 30: מעוין וריבוע

יחידה 31: כל המרובעים

שיעור 2:

שיעור 3:

שיעור 4:

שיעור 5:

יחידה 32: יחס סדר

שיעור 1:

שיעור 2:

שיעור 3:

שיעור 4:

יחידה 33: קטע אמצעים

שיעור 1:

שיעור 2:

שיעור 4: