מצוינות רחובות – כיתה ז

מבוא

יחידה 1: חוקיות וביטויים אלגבריים
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
1.1: לחיצת ידיים לתלמיד למורה
1.2: שלטי ניאון לתלמיד למורה
1.3: מספרים בדילוגים לתלמיד למורה
יחידה 2: מספרים מכוונים וחוקי פעולות חשבון
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
2.1: שלבים לתלמיד למורה
2.2: שברים-שברים לתלמיד למורה
2.3: אחרון לבחירתכם לתלמיד למורה
2.4: לוח מספרים לתלמיד למורה
2.5: סכום ומכפלה לתלמיד למורה
2.6: מפלס הכנרת לתלמיד למורה
יחידה 3: משוואות ושאלות מילוליות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
3.1: מספרים מיוחדים לתלמיד למורה
3.2: רכבות בהודו לתלמיד למורה
3.3: הצופן שלי I לתלמיד למורה
3.4: הצופן שלי II לתלמיד למורה
3.5: דמי כיס לתלמיד למורה
3.6: נקודות במבחן לתלמיד למורה
3.7: מלחמה אלגברית לתלמיד למורה
יחידה 4: פונקציות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
4.1: הולכים לקניון לתלמיד למורה
4.2: צב ושבלול זוחלים במסלול לתלמיד למורה
יחידה 5: מלבן ותיבה
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
5.1: פריסות של קובייה לתלמיד למורה
5.2: חתכי קובייה לתלמיד למורה
5.3: משולשים שכאלה לתלמיד למורה
5.4: תיבות במערכת צירים לתלמיד למורה
יחידה 6: מעגל
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה יישומונים
6.1: המשולש המתגלגל לתלמיד למורה משולש בריבוע

עקבה של המשולש ברבוע

6.2: שאלות עגולות לתלמיד למורה מעוין 1

מעוין 2

מלבן 1

מלבן 2

6.3: מסביב לעולם לתלמיד למורה
יחידה 7: חבורות
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
7.1. פעולות בינאריות לתלמיד למורה
7.2. פעולות נוספות לתלמיד למורה
7.3. פעולות עם תוצאות מחזוריות לתלמיד למורה
7.4. מהי חבורה? לתלמיד למורה
7.5. וקטורים לתלמיד למורה
יחידה 8: שטחים
נושא קבצים לתלמיד קבצים למורה
8.1: נקודות ושטחים לתלמיד למורה
8.2: נוסחת פיק לתלמיד למורה
8.3: שטיחים מחוררים לתלמיד למורה