מתמטיקה משולבת

מתמטיקה משולבת לכיתה ז – חלק א: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ז – חלק ב – מסלול כחול: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ז – חלק ב – מסלול ירוק: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ז – חלק ג – מסלול כחול: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ז – חלק ג – מסלול ירוק: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ח – חלק א – מסלול כחול: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ח – חלק א – מסלול ירוק: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ח – חלק ב – מסלול כחול: עברית, ערביתמגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ח – חלק ב – מסלול ירוק: עברית, ערבית, מגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ט – חלק א – מסלול כחול: עברית, ערביתמגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ט – חלק א – מסלול ירוק: עבריתערביתמגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ט – חלק ב – מסלול כחול: עבריתערביתמגזר חרדי.

מתמטיקה משולבת לכיתה ט – חלק ב – מסלול ירוק: עבריתערביתמגזר חרדי.

מצוינות רחובות

מאגר פעילויות לכיתה ז: עברית, ערבית.

מאגר פעילויות לכיתה ח: עברית, ערבית.

מאגר פעילויות לכיתה ט: עברית, ערבית.

חומרים נוספים

אלגברה ועוד – משימות גיבוש וחידות מתמטיות + CDלתלמיד ולמורה.

אלגברה ועוד – פעילויות הערכהלמורה.

פעילויות באלגברה משולבות מחשבלתלמיד ולמורה.

סטטיסטיקהלתלמיד (עברית)למורה.

הסתברותלתלמיד (עברית), למורה.

פרקי מתמטיקה – גאומטריהלתלמיד (עברית)למורה.

משולשים בתנועהלתלמיד ולמורה.

משולשים בתנועה – תקליטורלתלמיד ולמורה.

פרקים בהנדסת המישורלתלמיד (עברית).

על השתנות גאומטרית וגרפיםלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית).

מעגלים ודמיון בתנועהלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית).

רואים ועושים גאומטריה: לתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

רואים ועושים גאומטריה IIלתלמיד (עברית).

פונקציותלתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית).

מחשבטיקה

חוברת מלווה לכיתה ז'לתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

חוברת מלווה לכיתה ח'לתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

חוברת מלווה לכיתה ט'לתלמיד (עברית)לתלמיד (ערבית)למורה.

אפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה (תקליטור)למורה.