שם פרויקט צוות מוביל תחום דעת
אולימפיאדה ע"ש אילן רמון לתלמידי חט"ב בנושא אסטרונומיה ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
אסטרטגיות הוראה לפיתוח הרגלי למידה מפתרונות שגויים פרופ' עידית ירושלמי, ד"ר אסתר בגנו, ד"ר ראפע ספדי פיזיקה
הנפשה של תכניות מחשב פרופ' מרדכי בן ארי, Erkki Sutinen, PhD מדעי המחשב
הפעלה של פעילויות מסתורין שמשלבות או מובילות לחקר ויפעילו אותן בכיתתם. פעילויות אלו, מבוססות סביב מושגים המדעיים הקשורים לתוכנית הלימודים ומתרחשות סביב פתרון תעלומות או סיפור מסתורין – כלומר חקירת הלא נודע (TEMI) ד"ר רחל ממלוק-נעמן, פרופ' אבי הופשטיין, פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
וולדורף – כיצד המבנה הארגוני האופייני של בית ספר משפיע על תחושת ההעצמה של מורי המדעים בכיתתם? כיצד לימוד מדע בשלבים של שלושה שבועות ולא על השנה כולה משפיע מוטיבציה והישגים של תלמידים? פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
חקר מוטיבציה- מה ההבדלים בין מבני המטרות של סביבות בתי ספר שונים המקדמים או פוגעים במוטיבציה ללימוד מדעים? פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
הכיתה הוירטואלית בכימיה ד"ר יעל שורץ, ד"ר אבי גולן כימיה
למידה על למידת כימיה משמעותית בקבוצות פייסבוק להוראת הכימיה ד"ר רון בלונדר כימיה
מדעי המחשב בחטיבת הביניים פרופ' מרדכי בן ארי, פרופ' מיכל ארמוני מדעי המחשב
סביבת הלימוד החוץ-כיתתית פרופ' ניר אוריון מדעי כדור הארץ והסביבה
פיזיקה ותעשייה פרופ' בת שבע אלון, ד"ר רמי אריאלי, ד"ר דורותי לנגלי פיזיקה
פיזיקה ותעשייה עם תלמידים מתקשים פרופ' בת שבע אלון, ד"ר רמי אריאלי, ד"ר דורותי לנגלי פיזיקה
פרוטיאופדיה כסביבת למידה ממוחשבת ד"ר יעל שורץ, פרופ' יואל זוסמן, פרופ' חיים פרילוסקי כימיה
פרויקט הכתה הארצית במדעי כדה"א בלמידה מרחוק (DENC) פרופ' ניר אוריון מדעי כדור הארץ והסביבה
פתרון בעיות בביולוגיה וביוטכנולוגיה: שימוש בכלים ביואינפורמטיים ומסדי נתונים פרופ' ענת ירדן, ד"ר יוסי מחלוף מדעי החיים
פעילויות רובוטיקה בחינוך פרופ' מרדכי בן ארי מדעי המחשב
שילוב תרגול תחומים מדעיים עם תוכן בביולוגיה פרופ' ענת ירדן מדעי החיים
CONNECT פרופ' אבי הופשטיין כימיה
IRRESISTIBLE ד"ר רון בלונדר כימיה
ויסות עצמי בלמידת מדע ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים