שם פרויקטצוות מובילתחום דעת
אותה המורה – כיתות שונותפרופ' רוחמה אבןמתמטיקה
אסטרטגיות הוראה לפיתוח הרגלי למידה מפתרונות שגוייםפרופ' עידית ירושלמי, דר' אסתר בגנו, ד"ר ראפע ספדיפיזיקה
הנפשה של תכניות מחשבפרופ' מרדכי בן ארי, Erkki Sutinen, PhDמדעי המחשב
הפשטה במדעי המחשבפרופ' מיכל ארמונימדעי המחשב
הוראת הפיזיקה בתוכנית רוטשילד ויצמן, לתואר שני למורים מצטייניםפרופ' בת שבע אלון, דר' אסתר בגנו, דר חנה ברגרפיזיקה
הוראת מתמטיקה לתלמידי תיכון מתקשים ברוח הפרויקטים ש"י ושל"בד"ר רוני קרסנטימתמטיקה
הרגלי למידה מפתרונות שגוייםפרופ' עידית ירושלמי, Prof. Chandralekha Singh, ד"ר ראפע ספדי<פיזיקה
התפקיד של פרספקטיבה אוניברסיטאית בצמיחת ידע מתמטי להוראה בבית הספר היסודיג'יסון יעקוב קופר, ד"ר רוני קרסנטי, פרופ' אברהם הרכבימתמטיקה
התרומה של מדעי המחשב ללמידת פיסיקה חישוביתפרופ' מרדכי בן ארי, פרופ' מיכל ארמונימדעי המחשב
וולדורף – מה ניתן ללמוד מלמידה חוויתית בגישה התפתחותית של בתי ספר בשיטת וולדורף אשר יכול לשפר את הוראת המדעים בבתי ספר רגילים?פרופ' דיויד פורטסחינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
למידה לוגית מתמטיתפרופ' מרדכי בן ארימדעי המחשב
מדעי החומר (כימיה לחטיבת ביניים)ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
מדעי המחשב בחטיבות הבינייםפרופ' מרדכי בן ארי, פרופ' מיכל ארמונימדעי המחשב
מיומנויות למידה במדע (LSS)ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
ניתוח בחינות בגרות מוט"בד"ר יעל שורץכימיה
סוגיות בהוראת LSC והפרדיגמה של תכנות מונחה תרחישיםפרופ' דוד הראל, פרופ' מיכל ארמונימדעי המחשב
ספר אלגברה למוריםד"ר אלכס פרידלנדר , פרופ' אברהם הרכבימתמטיקה
ספר אלגברה למורי מורים, תלמידי מחקר ומוריםפרופ' אברהם הרכבי, פרופ' קאיה סטייסי, פרופ' פאול דריג'וורסמתמטיקה
פרויקט הכתה הארצית במדעי כדה"א בלמידה מרחוק (DENC)פרופ' ניר אוריוןמדעי כדור הארץ והסביבה
פיתוח יכולות חשיבהפרופ' ניר אוריוןמדעי כדור הארץ והסביבה
פתרון בעיות בביולוגיה וביוטכנולוגיה: שימוש בכלי ביואינפורמטיקה ובסיסי נתוניםפרופ' ענת ירדןמדעי החיים
קוהרנטיות קוגנטיביתד"ר יעל שורץכימיה
קריאת טקסטים מתמטייםאביטל אלבוים-כהן, פרופ' אברהם הרכבימתמטיקה
פעילויות רובוטיקה בחינוךפרופ' מרדכי בן ארימדעי המחשב
שילוב נושאים של מדע עכשווי בתוכנית הלימודים בכימיהד"ר רון בלונדרכימיה
שימוש בטקסטים דיגיטליים בנושאי כימיה ירוקה לפיתוח מיומנויות חשיבהד"ר יעל שורץכימיה
שלבי הוראת אנרגיה- פיתוח שלבי הוראת אנרגיה מכיתה א' עד י"ב כולל כלי הערכה, רמות הבנה, מבנים משתנים, תופעות מרכזיות ומרכיבי תוכנית הלימודים.פרופ' דיויד פורטסחינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידעפרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנופיזיקה
תכנית לימודים בינ-תחומית "אקראיות וסדר: מודלים של חומר רך"פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' שמואל שפרןפיזיקה
The interplay of factors involved in shaping students' opportunities to learn mathematicsפרופ' רוחמה אבןמתמטיקה