שם פרויקט צוות מוביל תחום דעת
אולימפיאדה ע"ש אילן רמון לתלמידי חט"ב בנושא אסטרונומיה ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
אוריינות סביבתית פרופ' ניר אוריון מדעי כדור הארץ והסביבה
חתירה לקונסנזוס בהגדרת האוריינות הגנטית הדרושה לאזרח במאה ה21 פרופ' ענת ירדן, פרופ' דירק-יאן בוורינקל, פרופ'. ארנד יאן וורלו מדעי החיים
מיומנויות למידה במדע (LSS) ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
ניתוח בחינות בגרות מוט"ב ד"ר יעל שורץ כימיה
פיתוח אוריינות מדעית בקרב הדור הבא: למידה פעילה ומעורבות בלימודי מדע (ENGAGE) ד"ר יעל שורץ כימיה
פיתוח אוריינות מדעית על ידי קריאה וכתיבה של טקסטים מדעיים פרופ' ענת ירדן מדעי החיים
שימוש בטקסטים דיגיטליים בנושאי כימיה ירוקה לפיתוח מיומנויות חשיבה ד"ר יעל שורץ כימיה
קריאת טקסטים מתמטיים אביטל אלבוים-כהן, פרופ' אברהם הרכבי מתמטיקה
שילוב אוריינות טכנולוגית עם אוריינות בכימיה ד"ר יעל שורץ כימיה
תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידע פרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנו פיזיקה
תכנית לימודים "חושבים מדע- מבינים את הסביבה" פרופ' ניר אוריון מדעי כדור הארץ והסביבה
שילוב מיומנויות מדעיות ותכנים ביולוגיים פרופ' ענת ירדן מדעי החיים