שם מלא תחום דעת
אופיר סיגל מדעי החיים
ברטוב דינה מדעי החיים
גור מרים מתמטיקה
חגין מצר צופנת מתמטיקה
חן אלירן שיטות חישוביות בניתוח למידה ופיזיקה
מייטליס יוכבד מתמטיקה
נוגה עדי פיזיקה
סגל נטשה חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
סיון אופק פיזיקה
סינדיאני-בסול אעישה כימיה
פסנטין שירה חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
פרח שי שיטות חישוביות בניתוח למידה
פרשה רעות מתמטיקה
שטכמן יעל מדעי המחשב