שם מלא תחום דעת
אבירן אהוד כימיה
אופיר סיגל מדעי החיים
ברטוב דינה מדעי החיים
גור מרים מתמטיקה
ירחי צילה מתמטיקה
לבני אלכסייד גור אריה מדעי החיים
מייטליס יוכבד מתמטיקה
פסנטין שירה חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
פרבר מנוחה מתמטיקה
פרח שי שיטות חישוביות בניתוח למידה
פרשה רעות מתמטיקה
שכטר תמר מדעי כדור הארץ