אלה יונאי כימיה
דוד שמואל פרל טרבס פיזיקה
הדס גרדי מדעי החיים
חן כהן מדעי המחשב
לנה איוב מדעי כדור הארץ והסביבה
מור פרייברון מדעי המחשב
סיגל-חוה רותם מתמטיקה
שירה ליברטי מדעי כדור הארץ
תמר שכטר מדעי כדור הארץ

 

הפנייה לתקצירי עבודות מאסטר