שם מלא תחום דעת
אבירן אהוד כימיה
אופיר סיגל מדעי החיים
ברטוב דינה מדעי החיים
גור מרים מתמטיקה
ירחי צילה מתמטיקה
מייטליס יוכבד מתמטיקה
פסנטין שירה חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
פרח שי שיטות חישוביות בניתוח למידה
פרשה רעות מתמטיקה