שם מלא תחום דעת
אבירן אהוד כימיה
יונאי אלה כימיה
ירחי צילה מתמטיקה
לבני אלכסייד גור אריה מדעי החיים
מייטליס יוכבד מתמטיקה
פרבר מנוחה מתמטיקה
פרח שי שיטות חישוביות בניתוח למידה
שכטר תמר מדעי כדור הארץ