שנת קבלת תוארשם מלאנושא העבודהמנחה/ מנחים
2019אוהד לבקוביץ'שימוש במשימות Jmol ממוחשבות למידול מולקולרי של חלבונים על ידי תלמידי תיכון: פיתוח מסגרת מושגית, בחינת תהליכי למידה ותפיסות
*זכה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר
פרופ' ענת ירדן
2019סטאטר דודהוראת הפשטה במדעי המחשב לתלמידי חטיבת הבינייםפרופ' מיכל ארמוני
2019עידין אמילד"ר שוורץ יעל
2019אריאל שטינרעיצוב מבוסס מחקר של יחידת לימוד בנושא מודל מכנו-סטטיסטי של תופעת הדיפוזיהפרופ' עידית ירושלמי
2018סילברמן בועזהסברים והצדקות בספרי לימוד במתמטיקה בישראל ותרומת ספר הלימוד לעיצוב הלמידה בכיתהפרופ' רוחמה אבן
2018סאוסאן עילבוניפרופ' עידית ירושלמי
2018מרום אלדדפיתוח מיומנויות חשיבה באמצעות טקסטים בנושא כימיה ירוקה בסביבת למידה אינטרנטיתפרופ' דיויד פורטס
2018ד"ר מוריה אריאלישימוש בטקסטים מדעיים מסוגות שונות: פיתוח אוריינות מדעית- דיסציפלינארית בקרב תלמידי ביולוגיה בתיכון
*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר
פרופ' ענת ירדן
2018רחל-רוסנה אידלמןהכיתה האינטרנטית בכימיה: ויסות למידה בסביבת למידה וירטואליתד"ר שוורץ יעל
2018ד"ר רוני זהרפרופ' בת שבע אלון
2017גליה זר כבודעיצוב ובחינה של סביבה ממוחשבת ללמידה והוראה של כתיבה מדעית בביולוגיה בתיכון, המבוססת על מאמרי מחקר מעובדיםפרופ' ענת ירדן
 2017 סמדר לוי התפתחות מקצועית של מורים מובילים לפיזיקה במסגרת קהילה מקצועית לומדת

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

 פרופ' בת שבע אלון
2016אביטל אלבוים-כהןמאפייני ההוראה והלמידה בקורסים לקריאת טקסטים מתמטיים לתלמידים מתקדמים בתיכון

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אברהם הרכבי
2016לנה רבאדעיצוב מודל היררכי לפיתוח והערכה של חשיבה מערכתית בביולוגיה ויישומיו בהוראה ובלמידה של מערכת ההובלה בגוף האדם בחט"בפרופ' ענת ירדן
2016ג'ייסון (יעקב) קופר מתמטיקאים ומורות בית ספר יסודי לומדים אלה מאלה

*זכה בפרס הצטיינות על שם אלחנן בונדי

פרופ' אברהם הרכבי
2015תום ביאליקאפיון הוראת ולמידת חקר בתוכנית הביוטק לתלמידי תיכון המתמחים בביוטכנולוגיהפרופ' ענת ירדן
2014זהורית קאפחממעבדה מסורתית למעבדה מבוססת-חקר בהוראת הפיזיקה בתיכון: התפתחות מקצועית של מוריםפרופ' בת-שבע אלון, ד"ר אסתר בגנו
2013מנשה פיוטרקובסקיתהליכי גיבוש ידע ושינוי בהבנה המושגית במסגרת פעילויות אבחון מתוקשבות העוסקות בתפיסות חלופיות נפוצות בפיסיקה תיכוניתפרופ' עידית ירושלמי, ד"ר אסתר בגנו
2013רונית רוזנשייןחשיפת ממדים גלויים וחבויים בידע המקצועי של מורים לביולוגיה במהלך תכנית התפתחות מקצועית ארוכת טווח

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' ענת ירדן
2012ארנה פליקמודל לגישור בין תוכנית העשרה לבין לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הבינייםפרופ' בת-שבע אלון, ד"ר שרמן רוזנפלד
2012דנה ודר-וייסאפיון גורמים סביבתיים שקשורים במוטיבציה של מתבגרים ללמידת מדעים בתוך בית הספר ומחוצה לופרופ' דיויד פורטס
2011מלכה יאיוןפיתוח ותיקוף כלי אבחון של ידע מושגי בקישור כימיפרופ' דיויד פורטס, ד"ר רחל ממלוק-נעמן
2011אורלי גוטליבהתייחסות של מורים להתבטאויות של תלמידים בהקשר מתמטיפרופ' תיאודור אייזנברג, פרופ' רוחמה אבן
2011מיכל איילוןארגומנטציה והוראת מתמטיקה

*זכתה בפרס הצטיינות ממדרשת פיינברג על עבודת הדוקטורט

פרופ' רוחמה אבן
2010נעמי רובינזוןLesson Study כמנוף להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקהפרופ' רוזה לייקין
2010דפנה מנדלרכימיה בהקשר סביבתי – מחקר על הוראה בהקשרפרופ' אבי הופשטיין, ד"ר רחל ממלוק – נעמן
2010מיכל סטולרסקי בן-נוןלמידה והוראה של גנטיקה מולקולרית באמצעות מעבדות חוץ בית-ספריות המונחות על ידי המורה

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' ענת ירדן
2010איאד דקאדיקהמעבדה החוקרת בקרב המגזר הפלשתיניפרופ' אבי הופשטיין, ד"ר רחל ממלוק – נעמן
2010חגית ירדןLearning and teaching biotechnological methods using interactive animationsפרופ' ענת ירדן
2010אסנת אלדראבחון שיתופי של המשגות מדעיות ופדגוגיות: מודל הוראה לאופטיקה גיאומטרית עבור פרחי הוראה במדעיםפרופ' בת שבע אלון ופרופ' מיקי רונן
2009רונית בן-בסט לויהוראת מדעי המחשב בעזרת אנימציה: עמדות ודרכים לחוות

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' מרדכי בן-ארי
2009טירוורק מולטמרכיבי למידה והצלחה במתמטיקה בקרב תלמידים ממוצא אתיופי

*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אברהם הרכבי
2009הדס גלברטשילוב מחקר אותנטי בכיתת הביולוגיה: השפעת השימוש בסימולציה ממוחשבת של מחקר בביואינפורמטיקה על הבנת גנטיקה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

ד"ר ענת ירדן
2009ליאורה ביאלרעדויות מורים על הוראת מיומנויות למידה במדע לחטיבת הביניים- כבסיס להתפתחות מקצועית מתמשכתפרופ' בת-שבע אלון, ד"ר זהבה שרץ
2009שולמית קפוןהרצאות פופולאריות של מדענים על נושאים מתקדמים בפיסיקה: אפיון של הסברים, שילוב בהוראה, ומחקר על למידה

*זכתה בפרס הצטיינות ממדרשת פיינברג על עבודת הדוקטורט

פרופ'בת-שבע אלון, פרופ' אורי גניאל
2009רחל כהןבחינת היבטי הישימות של הטמעת נושא התא כ"ציר אורך" בחטיבת הבינייםפרופ' ענת ירדן
2009ד"ר הדה פלקאפיון ותמיכה בהוראת ביולוגיה בחטיבה העליונה באמצעות מאמרי מחקר מעובדיםפרופ' ענת ירדן
2008איילת ברעם צברימה מעניין תלמידים לדעת על מדע? זיהוי תחומי עניין במדע באמצעות שאלות תלמידים

*זכתה בפרס ע"ש אלחנן בונדי

ד"ר ענת ירדן
2008תמי אייזנמןאותה מורה, אותם חומרי הוראה, בתי ספר שונים: מהי תוכנית הלימודים המופעלת?

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' רוחמה אבן
2008חנה ברגרתכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידעפרופ' בת-שבע אלון, ד"ר אסתר בגנו
2007רוני מועלםפיתוח והפעלה של אסטרטגיה לפתרון בעיות בפיזיקה העוסקות בהסבר איכותי של תופעות: מחקר על תלמידים ומורים בחטיבת הבינייםפרופ' בת-שבע אלון
2007שי סופרפיזיקה ותעשייהפרופ' בת-שבע אלון
2007מיכל טבחלמידת ראשית האלגברה בסביבה עתירת מחשב

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אברהם הרכבי, ד"ר רינה הרשקוביץ
2007תמי לוי נחוםהוראת הקישור הכימי בבית הספר התיכון: פיתוח ויישום של מודל חדש על בסיס ניתוח גורמים מערכתיים מטעים

*זכה בפרס הצטיינות על שם דב אלעד

פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר רחל ממלוק – נעמן
2007מירה קיפניסמעבדה חוקרת בלימודי הכימיה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אבי הופשטיין
2007מרסל פרויליךהפעלה והערכה של שילוב פעילויות ממוחשבות בסביבה אינטרנטית בנושא מבנה וקישור בלימודי הכימיה בכתה י'פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר מירי קסנר
2006יוסי גודוביץבחינת האפשרויות לשילוב למידה מרחוק במסגרת תכנית הלימודים במדעי כדור הארץ והסביבה בחטיבה העליונהפרופ' ניר אוריון
2006יולה מדיןסביבת הלימוד החוץ-כיתתיתפרופ' ניר אוריון
2005טובה קוטינסקיפרקטיקה של הוראת הסתברות: ניתוח השוואתי של הוראת הסתברות בכיתות ברמות לימוד שונותפרופ' רוחמה אבן
2005טלי וולךשמיעה ופרשנות של מורים לאמירות של תלמידים העוסקים בפתרון בעיות במתמטיקה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' רוחמה אבן
2004יחזקאל ססילסביבת ויזואליזציה על הסף בין התוכנה לחומרהפרופ' מרדכי בן-ארי, פרופ' טומי דרייפוס
2004ספקטור-לוי אורניתHigh Order Learning Skills in Science Studies: Development of an Instructional Model and Research on Implementation and Students' Learning

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' בת-שבע אלון, דר' זהבה שרץ
2004קפולניק אסתראפיון תהליכי שינוי המתרחשים אצל מורים למדע וטכנולוגיה בחט"ב במהלך ובעקבות השתלמות ארוכת טווחפרופ' ניר אוריון, פרופ' אורי גניאל
2004נוע רגוניסהוראת תכנות מונחה עצמים למתחילים

*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' מרדכי בן-ארי
2004שוורץ יעלאוריינות כימית: הגדרתה בעזרת מורים והערכת ביטויה באמצעות תלמידי תיכון

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אבי הופשטיין, דר' רות בן-צבי
2003בן-צבי אסרף אוריתלימוד מערכות כדור הארץ ככלי לפיתוח חשיבה מערכתית אצל תלמידי חט"בפרופ' ניר אוריון, פרופ' דניאל רונן
2003בן-דוד קוליקנט יפעתUnderstanding concurrence: the process and the product

*זכתה במילגה "אלמונית"

*זכתה בפרס ע"ש גד רשף

פרופ' מרדכי בן-ארי
2002כרמי מריםAssessing the change process of high school chemistry teachers during and after participating in a leadership program

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אבי הופשטיין, דר' רות בן-צבי
2002מרגל חנהLearning about "materials" in junior high school: development of curriculum materials, and a longitudinal study of students' conceptions

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' בת-שבע אלון, דר' זהבה שרץ
2001בן-צבי דןChildren as explorers: exploratory data analysis by junior high school students in a computer assisted environment

*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' אברהם הרכבי, דר' אלכס פרידלנדר
2001כהן דבורהThe development, implementation, and assessment of the learning module "Brain, medicines, and drugs" in high schools in Israelדר' רות בן-צבי, פרופ' אבי הופשטיין, פרופ' רמי רחמימוב (ביה"ס לרפואה, האונ'
העברית)
2001לנגלי דורותיIntegrating inquiry activities into physics instruction in a computer-based information technology environment

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' בת-שבע אלון
2000עידית ירושלמיהתפתחות מקצועית של מורים באמצעות סדנה במתכונת "חקירת פעולה שיתופית" העוסקת בטיפוח הכוונה עצמית במהלך פתרון בעיות בפיסיקה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' בת-שבע אלון
2000ג'ף דודיקCognitive Factors Affecting Student Understanding of Geologic Timeפרופ' ניר אוריון, פרופ' סטיפן ויינר
2000הלפמן יעקב"חשיבה המצאתית שיטתית" בלימוד מדע וטכנולוגיה בחטה"ב: פיתוח, הפעלה והערכה של גישה חדשנית לפתרון בעיותפרופ' בת-שבע אלון
2000קלי יעלThe rock-cycle program as a means for fostering thinking skills: development, implementation and research

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' ניר אוריון, פרופ' בת-שבע אלון
1999הברמן ברוריהסוגי נתונים מופשטים ככלי לייצוג ידע ופתרון בעיות בסביבת פרולוג

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אהוד שפירא, דר' זהבה שרץ
1999ברקוביץ-גלמן קלריסה"כאוס" – נושא בחירה חדש לתלמידי פיסיקה ברמה מוגברת: פיתוח, הפעלה והערכהפרופ' אורי גניאל, פרופ' ורד רום-קידר
1998רונקין יעקבInteraction of light and matter – development, implementation and evaluation of new curricular unit for high_school chemistry students

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

דר' רות בן-צבי, פרופ' רון נעמן, יעוץ: דר' אבי הופשטיין
1996קסנר מיריפיתוח, הפעלה והערכה של גישות שונות להוראת נושאים מן התעשייה הכימית בביה"ס התיכון

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' רות בן-צבי, דר' אבי הופשטיין
1994בגנו-גלייכמן אסתר"מעוף"- יחידות לימוד הבנויות סביב מושגים מרכזיים בפיסיקה התיכונית – פיתוח, הפעלה והערכה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' בת-שבע אלון, פרופ' אורי גניאל
1990אוריון נירסיורים גיאולוגיים לימודיים במסגרת הוראת הגיאולוגיה בבית הספר התיכון: פיתוח – הפעלה – הערכהפרופ' עמנואל מזור, דר' אבי הופשטיין
1989שוורץ ברוךשימוש ב"עולם זוטא" לשיפור הבנת מושג הפונקציה בחטיבת הביניים (כיתות ט'): הלומדה T R Mפרופ' מקסים ברוקהיימר, פרופ' טומי דרייפוס
1987כהן איטהשימוש באסטרטגיות הוראה מגוונות להוראת הנושאים אנרגיה כימית ושיווי משקל כימי פיתוח, הפעלה והערכהפרופ' מקסים ברוקהיימר, דר' רות בן-צבי
1987דורי יהודיתפיתוח, הפעלה והערכה של תכנית לימודים בכימיה לבתי ספר לסיעוד בישראלפרופ' דוד סמואל, דר' אבי הופשטיין
1987מרקוביץ צביהאומדן – מחקר ופיתוחפרופ' מקסים ברוקהיימר, ד"ר רנה הרשקוביץ
1986הופפלד אילנהמולקולות ותאים במערכת החיסון

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

דר' אבי הופשטיין, פרופ' דוד סמואל, פרופ' מיכאל פלדמן
1986רונן מיכאלהפיסיקה בשרות האיבחון הרפואי: יחידת לימוד חדשה בפיסיקה לבתי ספר תיכוניים – פיתוח, הפעלה והערכה

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' אורי גניאל
1985הרכבי אברהםHistory of Mathematics as a Component of Mathematics Teachers Backgroundפרופ' מקסים ברוקהיימר, דר' רות בן-צבי
1984זהבי נוריתבדיקת תרומתן של עבודות סיכום לפעילות המתמטית של תלמידים המסיימים את חטיבת הביניים

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' מקסים ברוקהיימר, דר' רות בן-צבי
1983ארזי חנהProactive and Retroactive Effects of Courses in Sequential Physical  Science Learning:a Longitudinal Evaluation

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

דר' רות בן-צבי, פרופ' אורי גניאל
1982יהושע אידרהוראת הפיסיקה בכיתה ט': איתור קשיי למידה. פיתוח שיטת הוראה מתקנת, הפעלתה והערכתה

*זכה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' אורי גניאל
1980נאה נחמיה"תעשיה כימית בישראל" – יחידת לימוד חדשה בכימיה לבתי ספר תיכוניים פיתוח, הפעלה והערכהפרופ' דוד סמואל, דר' אבי הופשטיין
1979פיזרו פיטרתכנית לימודים בגיאוכימיה לבית הספר התיכוןפרופ' עמנואל מזור, פרופ' דוד סמואל
1975הופשטיין  אברהםמדידת האפקטיביות החינוכית של עבודת במעבדה בהוראת הכימיה בישראלפרופ' דוד סמואל, פרופ' ר' פ' קמפה (אונ' קייל, אנגליה)