שנת קבלת תואר שם מלא נושא העבודה מנחה/ מנחים
2020 אסף בר-יוסף קידום הוראה ולמידה מותאמת אישית של פיזיקה המלווה בסביבה דיגיטלית, (סביבת פטל)
*זכה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר
פרופ' בת-שבע אלון
2020 אריאל אברשקין דינמיקה סטטיסטית
פיתוח מבוסס מחקר של יחידה קוריקולרית בתוכנית מדע חישובי בינתחומי
פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' שמואל שפרן
2020 שחר אברמוביץ' המשגת אנרגיה ע"י מדענים, בעיתונות הדיגיטלית ותלמידי חטיבות ביניים. פרופסור דיויד פורטס
2020 רות ולדמן חקר פנים שונות בהתפתחות קהילה מקצועית לומדת של מורי כימיה.
*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן
פרופ' רון בלונדר
2019 חיים אדרי מביאים את הנחות הפישוט לקדמת הבמה: פיתוח מבוסס מחקר של תכנית לימודים בפיסיקה חישובית בהקשרים כימיים וביולוגיים.
*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן
פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' בת-שבע אילון
2019 אוהד לבקוביץ' שימוש במשימות Jmol ממוחשבות למידול מולקולרי של חלבונים על ידי תלמידי תיכון: פיתוח מסגרת מושגית, בחינת תהליכי למידה ותפיסות
*זכה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר
פרופ' ענת ירדן
2019 סטאטר דוד הוראת הפשטה במדעי המחשב לתלמידי חטיבת הביניים פרופ' מיכל ארמוני
2019 אידין אמיל חקירת ההשפעה של הצגת עקרונות הלוגיקה הבלתי פורמלית על מורים למדעים ותלמידיהם ד"ר שוורץ יעל
2019 אריאל שטינר עיצוב מבוסס מחקר של יחידת לימוד בנושא מודל מכנו-סטטיסטי של תופעת הדיפוזיה פרופ' עידית ירושלמי
2018 זילברמן בועז הסברים והצדקות בספרי לימוד במתמטיקה בישראל ותרומת ספר הלימוד לעיצוב הלמידה בכיתה פרופ' רוחמה אבן
2018 מרום אלדד פיתוח מיומנויות חשיבה באמצעות טקסטים בנושא כימיה ירוקה בסביבת למידה אינטרנטית פרופ' דיויד פורטס
2018 מוריה אריאלי שימוש בטקסטים מדעיים מסוגות שונות: פיתוח אוריינות מדעית- דיסציפלינארית בקרב תלמידי ביולוגיה בתיכון
*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר
פרופ' ענת ירדן
2018 רחל-רוסנה אידלמן הכיתה האינטרנטית בכימיה: ויסות למידה בסביבת למידה וירטואלית ד"ר שוורץ יעל
2018 רוני זהר תנועה כדלת ללמידת מושגים פיזיקליים – שילוב 'פדגוגיה מעוגנת גוף' בהוראה  בהנחיה משותפת של פרופ' בת שבע אלון ושל פרופ' דור אברהמסון ממחלקת חינוך בברקלי ארה"ב
2017 עילבוני סאוסאן השפעת אבחון היגדים מוטעים מעשה ידי המורה המלוות משוב מתוקשב, ממוקד עקרונות על מוכנות ללמידה עתידית פרופ' ירושלמי עידית,
ד"ר
ראפע ספדי
2017 גליה זר כבוד עיצוב ובחינה של סביבה ממוחשבת ללמידה והוראה של כתיבה מדעית בביולוגיה בתיכון, המבוססת על מאמרי מחקר מעובדים פרופ' ענת ירדן
 2017  סמדר לוי  התפתחות מקצועית של מורים מובילים לפיזיקה במסגרת קהילה מקצועית לומדת

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

 פרופ' בת שבע אלון
2016 שלי רפ אינטראקציות כימיות בפייסבוק

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' רון בלונדר
2016 נעמה בני אינטראקציות בין מורי כימיה ותלמידים מחוננים בכיתת תיכון רגילה, אינטראקציה מנקודת מבט המורה פרופ' רון בלונדר
2016 סוהיר סח'ניני אילו "מושגים בסיסיים ואפליקציות בננוטכנולוגיה" כדאי ללמד בבית ספר תיכון

*זכתה בפרס לזכר אבישי בר נר

פרופ' רון בלונדר
2016 אביטל אלבוים-כהן מאפייני ההוראה והלמידה בקורסים לקריאת טקסטים מתמטיים לתלמידים מתקדמים בתיכון

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אברהם הרכבי
2016 לנה רבאד עיצוב מודל היררכי לפיתוח והערכה של חשיבה מערכתית בביולוגיה ויישומיו בהוראה ובלמידה של מערכת ההובלה בגוף האדם בחט"ב פרופ' ענת ירדן
2016 ג'ייסון (יעקב) קופר  מתמטיקאים ומורות בית ספר יסודי לומדים אלה מאלה

*זכה בפרס הצטיינות על שם אלחנן בונדי

פרופ' אברהם הרכבי
2015 תום ביאליק אפיון הוראת ולמידת חקר בתוכנית הביוטק לתלמידי תיכון המתמחים בביוטכנולוגיה פרופ' ענת ירדן
2014 שי אולשר שינויים בספר הלימוד המוצעים על ידי מורים תוך שימוש בויקיספר פרופ' רוחמה אבן
2014 זהורית קאפח ממעבדה מסורתית למעבדה מבוססת-חקר בהוראת הפיזיקה בתיכון: התפתחות מקצועית של מורים פרופ' בת-שבע אלון, ד"ר אסתר בגנו
2013  צבי אריכא "פיזיקה ותעשייה": פיתוח ומחקר של מודל לקידום מצוינות באוכלוסיות תת-משיגות  פרופ' בת שבע אלון
2013 אילון לנגבהיים חומר רך: עיצוב תוכנית לימודים לתלמידי תיכון בנושא מדעי עכשווי ובינתחומי
*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן
פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' שמואל שפרן
2013 מנשה פיוטרקובסקי תהליכי גיבוש ידע ושינוי בהבנה המושגית במסגרת פעילויות אבחון מתוקשבות העוסקות בתפיסות חלופיות נפוצות בפיסיקה תיכונית פרופ' עידית ירושלמי, ד"ר אסתר בגנו
2013 רונית רוזנשיין חשיפת ממדים גלויים וחבויים בידע המקצועי של מורים לביולוגיה במהלך תכנית התפתחות מקצועית ארוכת טווח

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' ענת ירדן
2012 ארנה פליק מודל לגישור בין תוכנית העשרה לבין לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים פרופ' בת-שבע אלון, ד"ר שרמן רוזנפלד
2012 דנה ודר-וייס אפיון גורמים סביבתיים שקשורים במוטיבציה של מתבגרים ללמידת מדעים בתוך בית הספר ומחוצה לו פרופ' דיויד פורטס
2011 מלכה יאיון פיתוח ותיקוף כלי אבחון של ידע מושגי בקישור כימי פרופ' דיויד פורטס, ד"ר רחל ממלוק-נעמן
2011 אורלי גוטליב התייחסות של מורים להתבטאויות של תלמידים בהקשר מתמטי פרופ' תיאודור אייזנברג, פרופ' רוחמה אבן
2011 מיכל איילון ארגומנטציה והוראת מתמטיקה

*זכתה בפרס הצטיינות ממדרשת פיינברג על עבודת הדוקטורט

פרופ' רוחמה אבן
2010 נעמי רובינזון Lesson Study כמנוף להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה פרופ' רוזה לייקין
2010 דפנה מנדלר כימיה בהקשר סביבתי – מחקר על הוראה בהקשר פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר רחל ממלוק – נעמן
2010 מיכל סטולרסקי בן-נון למידה והוראה של גנטיקה מולקולרית באמצעות מעבדות חוץ בית-ספריות המונחות על ידי המורה

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' ענת ירדן
2010 איאד דקאדיק המעבדה החוקרת בקרב המגזר הפלשתיני פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר רחל ממלוק – נעמן
2010 חגית ירדן Learning and teaching biotechnological methods using interactive animations פרופ' ענת ירדן
2010 אסנת אלדר אבחון שיתופי של המשגות מדעיות ופדגוגיות: מודל הוראה לאופטיקה גיאומטרית עבור פרחי הוראה במדעים פרופ' בת שבע אלון ופרופ' מיקי רונן
2009 רונית בן-בסט לוי הוראת מדעי המחשב בעזרת אנימציה: עמדות ודרכים לחוות

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' מרדכי בן-ארי
2009 טירוורק מולט מרכיבי למידה והצלחה במתמטיקה בקרב תלמידים ממוצא אתיופי

*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אברהם הרכבי
2009 הדס גלברט שילוב מחקר אותנטי בכיתת הביולוגיה: השפעת השימוש בסימולציה ממוחשבת של מחקר בביואינפורמטיקה על הבנת גנטיקה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

ד"ר ענת ירדן
2009 ליאורה ביאלר עדויות מורים על הוראת מיומנויות למידה במדע לחטיבת הביניים- כבסיס להתפתחות מקצועית מתמשכת פרופ' בת-שבע אלון, ד"ר זהבה שרץ
2009 שולמית קפון הרצאות פופולאריות של מדענים על נושאים מתקדמים בפיסיקה: אפיון של הסברים, שילוב בהוראה, ומחקר על למידה

*זכתה בפרס הצטיינות ממדרשת פיינברג על עבודת הדוקטורט

פרופ'בת-שבע אלון, פרופ' אורי גניאל
2009 רחל כהן בחינת היבטי הישימות של הטמעת נושא התא כ"ציר אורך" בחטיבת הביניים פרופ' ענת ירדן
2009 ד"ר הדה פלק אפיון ותמיכה בהוראת ביולוגיה בחטיבה העליונה באמצעות מאמרי מחקר מעובדים פרופ' ענת ירדן
2008 איילת ברעם צברי מה מעניין תלמידים לדעת על מדע? זיהוי תחומי עניין במדע באמצעות שאלות תלמידים

*זכתה בפרס ע"ש אלחנן בונדי

ד"ר ענת ירדן
2008 תמי אייזנמן אותה מורה, אותם חומרי הוראה, בתי ספר שונים: מהי תוכנית הלימודים המופעלת?

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' רוחמה אבן
2008 חנה ברגר תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידע פרופ' בת-שבע אלון, ד"ר אסתר בגנו
2007 רוני מועלם פיתוח והפעלה של אסטרטגיה לפתרון בעיות בפיזיקה העוסקות בהסבר איכותי של תופעות: מחקר על תלמידים ומורים בחטיבת הביניים פרופ' בת-שבע אלון
2007 שי סופר פיזיקה ותעשייה פרופ' בת-שבע אלון
2007 מיכל טבח למידת ראשית האלגברה בסביבה עתירת מחשב

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אברהם הרכבי, ד"ר רינה הרשקוביץ
2007 תמי לוי נחום הוראת הקישור הכימי בבית הספר התיכון: פיתוח ויישום של מודל חדש על בסיס ניתוח גורמים מערכתיים מטעים

*זכה בפרס הצטיינות על שם דב אלעד

פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר רחל ממלוק – נעמן
2007 מירה קיפניס מעבדה חוקרת בלימודי הכימיה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אבי הופשטיין
2007 מרסל פרויליך הפעלה והערכה של שילוב פעילויות ממוחשבות בסביבה אינטרנטית בנושא מבנה וקישור בלימודי הכימיה בכתה י' פרופ' אבי הופשטיין, ד"ר מירי קסנר
2006 יוסי גודוביץ בחינת האפשרויות לשילוב למידה מרחוק במסגרת תכנית הלימודים במדעי כדור הארץ והסביבה בחטיבה העליונה פרופ' ניר אוריון
2006 יולה מדין סביבת הלימוד החוץ-כיתתית פרופ' ניר אוריון
2005 טובה קוטינסקי פרקטיקה של הוראת הסתברות: ניתוח השוואתי של הוראת הסתברות בכיתות ברמות לימוד שונות פרופ' רוחמה אבן
2005 טלי וולך שמיעה ופרשנות של מורים לאמירות של תלמידים העוסקים בפתרון בעיות במתמטיקה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' רוחמה אבן
2004 יחזקאל ססיל סביבת ויזואליזציה על הסף בין התוכנה לחומרה פרופ' מרדכי בן-ארי, פרופ' טומי דרייפוס
2004 ספקטור-לוי אורנית High Order Learning Skills in Science Studies: Development of an Instructional Model and Research on Implementation and Students' Learning

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' בת-שבע אלון, דר' זהבה שרץ
2004 קפולניק אסתר אפיון תהליכי שינוי המתרחשים אצל מורים למדע וטכנולוגיה בחט"ב במהלך ובעקבות השתלמות ארוכת טווח פרופ' ניר אוריון, פרופ' אורי גניאל
2004 נוע רגוניס הוראת תכנות מונחה עצמים למתחילים

*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' מרדכי בן-ארי
2004 שוורץ יעל אוריינות כימית: הגדרתה בעזרת מורים והערכת ביטויה באמצעות תלמידי תיכון

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אבי הופשטיין, דר' רות בן-צבי
2003 בן-צבי אסרף אורית לימוד מערכות כדור הארץ ככלי לפיתוח חשיבה מערכתית אצל תלמידי חט"ב פרופ' ניר אוריון, פרופ' דניאל רונן
2003 בן-דוד קוליקנט יפעת Understanding concurrence: the process and the product

*זכתה במילגה "אלמונית"

*זכתה בפרס ע"ש גד רשף

פרופ' מרדכי בן-ארי
2002 כרמי מרים Assessing the change process of high school chemistry teachers during and after participating in a leadership program

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אבי הופשטיין, דר' רות בן-צבי
2002 מרגל חנה Learning about "materials" in junior high school: development of curriculum materials, and a longitudinal study of students' conceptions

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' בת-שבע אלון, דר' זהבה שרץ
2001 בן-צבי דן Children as explorers: exploratory data analysis by junior high school students in a computer assisted environment

*זכה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' אברהם הרכבי, דר' אלכס פרידלנדר
2001 כהן דבורה The development, implementation, and assessment of the learning module "Brain, medicines, and drugs" in high schools in Israel דר' רות בן-צבי, פרופ' אבי הופשטיין, פרופ' רמי רחמימוב (ביה"ס לרפואה, האונ'
העברית)
2001 לנגלי דורותי Integrating inquiry activities into physics instruction in a computer-based information technology environment

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' בת-שבע אלון
2000 עידית ירושלמי התפתחות מקצועית של מורים באמצעות סדנה במתכונת "חקירת פעולה שיתופית" העוסקת בטיפוח הכוונה עצמית במהלך פתרון בעיות בפיסיקה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' בת-שבע אלון
2000 ג'ף דודיק Cognitive Factors Affecting Student Understanding of Geologic Time פרופ' ניר אוריון, פרופ' סטיפן ויינר
2000 הלפמן יעקב "חשיבה המצאתית שיטתית" בלימוד מדע וטכנולוגיה בחטה"ב: פיתוח, הפעלה והערכה של גישה חדשנית לפתרון בעיות פרופ' בת-שבע אלון
2000 קלי יעל The rock-cycle program as a means for fostering thinking skills: development, implementation and research

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' ניר אוריון, פרופ' בת-שבע אלון
1999 הברמן ברוריה סוגי נתונים מופשטים ככלי לייצוג ידע ופתרון בעיות בסביבת פרולוג

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

פרופ' אהוד שפירא, דר' זהבה שרץ
1999 ברקוביץ-גלמן קלריסה "כאוס" – נושא בחירה חדש לתלמידי פיסיקה ברמה מוגברת: פיתוח, הפעלה והערכה פרופ' אורי גניאל, פרופ' ורד רום-קידר
1998 רונקין יעקב Interaction of light and matter – development, implementation and evaluation of new curricular unit for high_school chemistry students

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

דר' רות בן-צבי, פרופ' רון נעמן, יעוץ: דר' אבי הופשטיין
1996 קסנר מירי פיתוח, הפעלה והערכה של גישות שונות להוראת נושאים מן התעשייה הכימית בביה"ס התיכון

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' רות בן-צבי, דר' אבי הופשטיין
1994 בגנו-גלייכמן אסתר "מעוף"- יחידות לימוד הבנויות סביב מושגים מרכזיים בפיסיקה התיכונית – פיתוח, הפעלה והערכה

*זכתה במילגה לזכרה של אורלי קפלן

דר' בת-שבע אלון, פרופ' אורי גניאל
1990 אוריון ניר סיורים גיאולוגיים לימודיים במסגרת הוראת הגיאולוגיה בבית הספר התיכון: פיתוח – הפעלה – הערכה פרופ' עמנואל מזור, דר' אבי הופשטיין
1989 שוורץ ברוך שימוש ב"עולם זוטא" לשיפור הבנת מושג הפונקציה בחטיבת הביניים (כיתות ט'): הלומדה T R M פרופ' מקסים ברוקהיימר, פרופ' טומי דרייפוס
1987 כהן איטה שימוש באסטרטגיות הוראה מגוונות להוראת הנושאים אנרגיה כימית ושיווי משקל כימי פיתוח, הפעלה והערכה פרופ' מקסים ברוקהיימר, דר' רות בן-צבי
1987 דורי יהודית פיתוח, הפעלה והערכה של תכנית לימודים בכימיה לבתי ספר לסיעוד בישראל פרופ' דוד סמואל, דר' אבי הופשטיין
1987 מרקוביץ צביה אומדן – מחקר ופיתוח פרופ' מקסים ברוקהיימר, ד"ר רנה הרשקוביץ
1986 הופפלד אילנה מולקולות ותאים במערכת החיסון

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

דר' אבי הופשטיין, פרופ' דוד סמואל, פרופ' מיכאל פלדמן
1986 רונן מיכאלה פיסיקה בשרות האיבחון הרפואי: יחידת לימוד חדשה בפיסיקה לבתי ספר תיכוניים – פיתוח, הפעלה והערכה

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' אורי גניאל
1985 הרכבי אברהם History of Mathematics as a Component of Mathematics Teachers Background פרופ' מקסים ברוקהיימר, דר' רות בן-צבי
1984 זהבי נורית בדיקת תרומתן של עבודות סיכום לפעילות המתמטית של תלמידים המסיימים את חטיבת הביניים

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' מקסים ברוקהיימר, דר' רות בן-צבי
1983 ארזי חנה Proactive and Retroactive Effects of Courses in Sequential Physical  Science Learning:a Longitudinal Evaluation

*זכתה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

דר' רות בן-צבי, פרופ' אורי גניאל
1982 יהושע אידר הוראת הפיסיקה בכיתה ט': איתור קשיי למידה. פיתוח שיטת הוראה מתקנת, הפעלתה והערכתה

*זכה במילגה לזכרו של אבישי בר-נר

פרופ' אורי גניאל
1980 נאה נחמיה "תעשיה כימית בישראל" – יחידת לימוד חדשה בכימיה לבתי ספר תיכוניים פיתוח, הפעלה והערכה פרופ' דוד סמואל, דר' אבי הופשטיין
1979 פיזרו פיטר תכנית לימודים בגיאוכימיה לבית הספר התיכון פרופ' עמנואל מזור, פרופ' דוד סמואל
1975 הופשטיין  אברהם מדידת האפקטיביות החינוכית של עבודת במעבדה בהוראת הכימיה בישראל פרופ' דוד סמואל, פרופ' ר' פ' קמפה (אונ' קייל, אנגליה)