שם פרויקטצוות מובילתחום דעת
אוסף שאלות, משימות ובעיות במתמטיקה לסוף כיתה טפרופ' אברהם הרכבימתמטיקה
הוראת אבסטרקציה במדעי המחשב לתלמידים צעיריםפרופ' מיכל ארמונימדעי המחשב
הזדמנויות ללמידת מתמטיקה המוצעות בספרי לימוד במתמטיקהפרופ' רוחמה אבןמתמטיקה
שימוש בטקסטים דיגיטליים בנושאי כימיה ירוקה לפיתוח מיומנויות חשיבהד"ר יעל שורץכימיה
כיצד עקביות בתוכנית הלימודים מקדמת הבנה של מושגים מתחומי ידע שונים (IQWST)?פרופ' דיויד פורטסחינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
מדעי החומר (כימיה לחטיבת ביניים)ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
מדעי המחשב בחטיבת הבינייםפרופ' מרדכי בן ארי, פרופ' מיכל ארמונימדעי המחשב
מהוראת מעבדה בגישת cookbook להוראת מעבדה בגישה מבוססת-חקר בלימודי הפיזיקה בתיכון: התפתחות מקצועית של מוריםפרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנופיזיקה
מהלכי הוראה למורים לפיזיקהד"ר אסתר בגנו, אסתר מגןפיזיקה
מיומנויות למידה במדע (LSS)ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
מיפוי המושגים והאפליקציות הבסיסיים בננוטכנולוגיה – מחקר דלפי המבוסס על קהילות מומחים של מורים וחוקריםד"ר רון בלונדרכימיה
מרכיב הפיזיקה בפטל – הוראה מותאמת אישיתפרופ' בת שבע אלון, ד"ר אסתר בגנופיזיקה
מתמטיקה משולבתפרופ' רוחמה אבן, ד"ר אלכס פרידלנדרמתמטיקה
ספר אלגברה למוריםד"ר אלכס פרידלנדר, פרופ' אברהם הרכבימתמטיקה
פיזיקה מחקריתפרופ' עידית ירושלמיפיזיקה
פתרון בעיות בביולוגיה וביוטכנולוגיה: שימוש בכלים ביואינפורמטיים ומסדי נתוניםפרופ' ענת ירדן, ד"ר יוסי מחלוףמדעי החיים
קהילה מתוקשבת של מורים לפיזיקה: מודל למסגרת של התפתחות מקצועיתפרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנופיזיקה
קריאת טקסטים מתמטייםאביטל אלבוים-כהן, פרופ' אברהם הרכבימתמטיקה
פעילויות רובוטיקה בחינוךפרופ' מרדכי בן ארימדעי המחשב
שילוב תרגול תחומים מדעיים עם תוכן בביולוגיהפרופ' ענת ירדןמדעי החיים
שער לפיזיקה – תכנית לימודים ייעודית למתמחי מדעים בכיתה ט'פרופ' עידית ירושלמי,
ד"ר אלון לנגבהיים
פיזיקה
תכנית הלימודים "חושבים מדע- מבינים את הסביבה"פרופ' ניר אוריוןמדעי כדור הארץ והסביבה
תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידעפרופ' בת שבע אלון ודר' אסתר בגנופיזיקה
תכנית לימודים בינ-תחומית "אקראיות וסדר: מודלים של חומר רך"פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' שמואל שפרןפיזיקה
תכנית לימודים בינ-תחומית "מדע חישובי בינ-תחומי"פרופ' עידית ירושלמי,
פרופ' שמואל שפרן
פיזיקה
תחקירנות במדע וטכנולוגיהד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים