כתובת

מחלקה להוראת המדעים

מכון ויצמן למדע

רח' הרצל, 234

רחובות, 7630031, ישראל

טלפון:

972-8-9343894

פקס:

972-8-9344115

דוא"ל:

st.contact@weizmann.ac.il