שם פרויקט צוות מוביל תחום דעת
 הכנת פעילויות להערכה חלופית בכימיה  המרכז הארצי למורי הכימיה כימיה
אוסף שאלות, משימות ובעיות במתמטיקה לסוף כיתה ט פרופ' אברהם הרכבי מתמטיקה
חקר מוטיבציה – פיתוח כלים למדידת מגוון היבטים אישיים וגורמים סביבתיים המשפיעים על המוטיבציה ללמידת מדעים, בתוך בית הספר ומחוצה לו פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
הוראת הפיזיקה בתוכנית רוטשילד ויצמן, לתואר שני למורים מצטיינים פרופ' בת שבע אלון, דר' אסתר בגנו, דר חנה ברגר פיזיקה
תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידע פרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנו פיזיקה
מיומנויות למידה במדע (LSS) ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
תכנית להתפתחות מקצועית של מורי מו"ט בחט"ב ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים