שם פרויקטצוות מובילתחום דעת
 הכנת פעילויות להערכה חלופית בכימיה המרכז הארצי למורי הכימיהכימיה
אוסף שאלות, משימות ובעיות במתמטיקה לסוף כיתה טפרופ' אברהם הרכבימתמטיקה
חקר מוטיבציה – פיתוח כלים למדידת מגוון היבטים אישיים וגורמים סביבתיים המשפיעים על המוטיבציה ללמידת מדעים, בתוך בית הספר ומחוצה לופרופ' דיויד פורטסחינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
הוראת הפיזיקה בתוכנית רוטשילד ויצמן, לתואר שני למורים מצטייניםפרופ' בת שבע אלון, דר' אסתר בגנו, דר חנה ברגרפיזיקה
תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידעפרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנופיזיקה
מיומנויות למידה במדע (LSS)ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
תכנית להתפתחות מקצועית של מורי מו"ט בחט"בד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים