אוסף שאלות, משימות ובעיות במתמטיקה לסוף כיתה ט פרופ' אברהם הרכבי מתמטיקה
חקר מוטיבציה – פיתוח כלים למדידת מגוון היבטים אישיים וגורמים סביבתיים המשפיעים על המוטיבציה ללמידת מדעים, בתוך בית הספר ומחוצה לו פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
הוראת הפיזיקה בתוכנית רוטשילד ויצמן, לתואר שני למורים מצטיינים פרופ' בת שבע אלון, דר' אסתר בגנו, דר חנה ברגר פיזיקה
מיומנויות למידה במדע (LSS) ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידע פרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנו פיזיקה
תכנית להתפתחות מקצועית של מורי מו"ט בחט"ב ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים