שם פרויקט צוות מוביל תחום דעת
באיזה אופן המאפיינים המרכזיים של IQWST מקדמים מוטיבציה ללמוד יותר מדעים? פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
הנפשה של תכניות מחשב פרופ' מרדכי בן ארי, Erkki Sutinen, PhD מדעי המחשב
התפתחות מסוגלות עצמית של מורי כימיה להוראת הנושאים מתקדמים בכימיה ד"ר רון בלונדר כימיה
מוטיבציה לבחירה בכימיה ד"ר יעל שורץ כימיה
חקר מוטיבציה- מה המאפיינים של גורמים סביבתיים המשפיעים על המוטיבציה ללמידת מדעים בתוך בית הספר ומחוצה לו? פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
מעורבות תלמידים בתהליך הלמידה פרופ' ניר אוריון מדעי כדור הארץ והסביבה
מסוגלות עצמית של מורי כימיה לשימוש בטכנולוגיה (פייסבוק, יוטיוב) כאמצעים לקידום הוראת הכימיה ד"ר רון בלונדר כימיה
פיזיקה ותעשייה עם תלמידים מתקשים פרופ' בת שבע אלון, ד"ר רמי אריאלי, ד"ר דורותי לנגלי פיזיקה
תחקירנות במדע וטכנולוגיה ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים