מדענים

שם מלאסטטוסתחום דעת
פרופ' ירדן ענתראש המחלקהמדעי החיים
פרופ' אבן רוחמהפרופסורמתמטיקה
פרופ' אוריון נירפרופסורמדעי כדור הארץ
ד"ר אלכסנדרון גיוראחוקר בכירשיטות חישוביות בניתוח למידה (learning analytics)
פרופ' ארמוני מיכלפרופסור חברמדעי המחשב
פרופ' בלונדר רוןפרופסור חברכימיה
פרופ' הרכבי אברהםפרופסורמתמטיקה
פרופ' ירושלמי עידיתפרופסור חברפיזיקה
פרופ' פורטס דיוידפרופסור חברחינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
ד"ר פינטו אלוןחוקר בכירמתמטיקה
פרופ' קויצ'ו בוריספרופסור חברמתמטיקה
ד"ר קרסנטי רונימדענית סגל בכירהמתמטיקה
ד"ר שוורץ יעלמדענית סגלכימיה
ד"ר שרץ זהבהמדענית סגל בכירה בהארכת שרותמו"ט בחט"ב

אמריטוס

שם מלאתחום דעת
פרופ' אלון בת-שבעפיזיקה
פרופ' בן ארי מוטימדעי המחשב
פרופ' ברוקהיימר מקסיםמתמטיקה
פרופ' גניאל אוריפיזיקה
פרופ' הופשטיין אביכימיה