פרופ' ירדן ענת ראש המחלקה מדעי החיים
פרופ' אבן רוחמה פרופסור מתמטיקה
פרופ' אוריון ניר פרופסור מדעי כדור הארץ
פרופ' אלון בת-שבע פרופסור פיזיקה
ד"ר אלכסנדרון גיורא חוקר בכיר שיטות חישוביות בניתוח למידה (learning analytics)
פרופ' ארמוני מיכל פרופסור חבר מדעי המחשב
פרופ' בלונדר רון פרופסור חבר כימיה
פרופ' בן ארי מוטי פרופסור מדעי המחשב
פרופ' ברוקהיימר מקסים פרופסור אמריטוס מתמטיקה
פרופ' גניאל אורי פרופסור אמריטוס פיזיקה
פרופ' הופשטיין אבי פרופסור אמריטוס כימיה
פרופ' הרכבי אברהם פרופסור מתמטיקה
פרופ' ירושלמי עידית פרופסור חבר פיזיקה
פרופ' פורטס דיויד פרופסור חבר חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
פרופ' קויצ'ו בוריס פרופסור חבר מתמטיקה
ד"ר קרסנטי רוני עמית חבר מתמטיקה
ד"ר שוורץ יעל עמית חבר כימיה
ד"ר שרץ זהבה עמית מחקר בכיר מו"ט בחט"ב