בתר-דוקטורנטים

שם מלאתחום דעת
ד"ר אריאלי מוריהשיטות חישוביות בניתוח למידה
ד"ר עפרה ברנדסמדעי המחשב
ד"ר דורפמן בת שחרמדעי החיים
ד"ר לבקוביץ אוהדמדעי החיים
לוי סמדרפיזיקה

בוגרי בתר-דוקטורט (לפי שנים)

שם מלאתקופהתחום דעת
ד"ר בריל גילת1998-2001קבוצת מדעי החיים
ד"ר קידרון איבי2000-2002קבוצת המתמטיקה
ד"ר מגידסון סו2003-2004קבוצת המתמטיקה
ד"ר קרסנטי רוני 2001-2004קבוצת המתמטיקה
ד"ר זיו פזית2004-2005קבוצת מדעי החיים
ד"ר נבון אושרית2004-2005קבוצת הכימיה
ד"ר שוורץ יעל2004-2005קבוצת הכימיה
ד"ר וייצמן איילת2005-2006קבוצת הפיזיקה
פרופ' ארמוני מיכל2007-2009קבוצת מדעי המחשב
ד"ר שורץ יעל2007-2009קבוצת הכימיה
ד"ר הד גיא2008-2009קבוצת המתמטיקה
ד"ר חסון אילת2008-2010קבוצת מדעי החיים
ד"ר בן-דוד עדי2009-2010קבוצת מדעי כדור הארץ
ד"ר מרבאום-סלנט אורני2009-2011קבוצת מדעי המחשב
ד"ר פורמן שהרבני יעל2009-2011קבוצת מדעי החיים
ד"ר מחלוף יוסי2009-2012קבוצת מדעי החיים
ד"ר במברגר יעל2010-2012קבוצת הפיזיקה
ד"ר שרעבי נאור ימית2010-2012קבוצת הכימיה
ד"ר רוזנשיין רונית 2013-2014מדעי החיים
ד"ר אסתר פלש גוילי ענבל 2014-2016מדעי החיים
ד"ר שולמן נאוהפיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר ודר-וייס דנהפיזיקה
ד"ר פינטו אלוןמתמטיקה
ד"ר דפנא לימורפיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר הנס מיטלפיזיקה
ד"ר קצביץ דבורהכימיה