בתר-דוקטורנטים

שם מלא תחום דעת
ד"ר דורפמן בת שחר מדעי החיים
לוי סמדר פיזיקה
ד"ר אריאלי מוריה שיטות חישוביות בניתוח למידה
ד"ר לבקוביץ אוהד מדעי החיים

בוגרי בתר-דוקטורט (לפי שנים)

שם מלא תקופה תחום דעת
ד"ר גילת בריל 1998-2001 קבוצת מדעי החיים
ד"ר איבי קידרון 2000-2002 קבוצת המתמטיקה
ד"ר סו מגידסון 2003-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר רוני קרסנטי  2001-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר פזית זיו 2004-2005 קבוצת מדעי החיים
ד"ר אושרית נבון 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר יעל שוורץ 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר איילת וייצמן 2005-2006 קבוצת הפיזיקה
פרופ' מיכל ארמוני 2007-2009 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר שורץ יעל 2007-2009 קבוצת הכימיה
ד"ר הד גיא 2008-2009 קבוצת המתמטיקה
ד"ר אילת חסון 2008-2010 קבוצת מדעי החיים
ד"ר עדי בן-דוד 2009-2010 קבוצת מדעי כדור הארץ
ד"ר אורני מרבאום-סלנט 2009-2011 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר יעל פורמן שהרבני 2009-2011 קבוצת מדעי החיים
ד"ר יוסי מחלוף 2009-2012 קבוצת מדעי החיים
ד"ר יעל במברגר 2010-2012 קבוצת הפיזיקה
ד"ר ימית שרעבי נאור 2010-2012 קבוצת הכימיה
ד"ר רונית רוזנשיין  2013-2014 מדעי החיים
ד"ר ענבל אסתר פלש גוילי  2014-2016 מדעי החיים
ד"ר נאוה שולמן פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר דנה ודר-וייס פיזיקה
ד"ר אלון פינטו מתמטיקה
ד"ר לימור דפנא פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר מיטל הנס פיזיקה
ד"ר דבורה קצביץ כימיה