בתר-דוקטורנטים

שם מלא תחום דעת
ד"ר מוריה אריאלי שיטות חישוביות בניתוח למידה
ד"ר עפרה ברנדס מדעי המחשב
ד"ר סער ג'יימס קרפ גרשון שיטות חישוביות בניתוח למידה
ד"ר מרב סיאני מדעי החיים
ד"ר אינה שוורץ-סרברו כימיה
ד"ר דותן שקד גלבנד מדעי כדור הארץ והסביבה

בוגרי בתר-דוקטורט (לפי שנים)

שם מלא תקופה תחום דעת
ד"ר גילת בריל 1998-2001 קבוצת מדעי החיים
ד"ר איבי קידרון 2000-2002 קבוצת המתמטיקה
ד"ר סו מגידסון 2003-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר רוני קרסנטי  2001-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר פזית זיו 2004-2005 קבוצת מדעי החיים
ד"ר אושרית נבון 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר יעל שוורץ 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר איילת וייצמן 2005-2006 קבוצת הפיזיקה
פרופ' מיכל ארמוני 2007-2009 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר שורץ יעל 2007-2009 קבוצת הכימיה
ד"ר גיא הד 2008-2009 קבוצת המתמטיקה
ד"ר אילת חסון 2008-2010 קבוצת מדעי החיים
ד"ר  עדי בן-דוד 2009-2010 קבוצת מדעי כדור הארץ
ד"ר מאורני רבאום-סלנט 2009-2011 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר  יעל פורמן שהרבני 2009-2011 קבוצת מדעי החיים
ד"ר יוסי מחלוף 2009-2012 קבוצת מדעי החיים
ד"ר יעל במברגר 2010-2012 קבוצת הפיזיקה
ד"ר  ימית שרעבי נאור 2010-2012 קבוצת הכימיה
ד"ר רונית רוזנשיין  2013-2014 מדעי החיים
ד"ר ענבל אסתר פלש גוילי  2014-2016 מדעי החיים
ד"ר נאוה שולמן פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר  דנה ודר-וייס פיזיקה
ד"ר אלון פינטו מתמטיקה
ד"ר לימור דפנא פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר מיטל הנס פיזיקה
ד"ר דבורה קצביץ כימיה
ד"ר סמדר לוי פיזיקה
ד"ר  הדס לוי – גמליאלי  2019-2020 מתמטיקה