בתר-דוקטורנטים

שם מלא תחום דעת
ד"ר אריאלי מוריה שיטות חישוביות בניתוח למידה
ד"ר ברנדס עפרה מדעי המחשב
ד"ר גרשון סער ג'יימס קרפ  שיטות חישוביות בניתוח למידה
ד"ר סיאני מרב מדעי החיים
ד"ר שוורץ-סרברו אינה כימיה
ד"ר שקד גלבנד דותן מדעי כדור הארץ והסביבה

בוגרי בתר-דוקטורט (לפי שנים)

שם מלא תקופה תחום דעת
ד"ר בריל גילת 1998-2001 קבוצת מדעי החיים
ד"ר קידרון איבי 2000-2002 קבוצת המתמטיקה
ד"ר מגידסון סו 2003-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר קרסנטי רוני  2001-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר זיו פזית 2004-2005 קבוצת מדעי החיים
ד"ר נבון אושרית 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר שוורץ יעל 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר וייצמן איילת 2005-2006 קבוצת הפיזיקה
פרופ' ארמוני מיכל 2007-2009 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר שורץ יעל 2007-2009 קבוצת הכימיה
ד"ר הד גיא 2008-2009 קבוצת המתמטיקה
ד"ר חסון אילת 2008-2010 קבוצת מדעי החיים
ד"ר בן-דוד עדי 2009-2010 קבוצת מדעי כדור הארץ
ד"ר מרבאום-סלנט אורני 2009-2011 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר פורמן שהרבני יעל 2009-2011 קבוצת מדעי החיים
ד"ר מחלוף יוסי 2009-2012 קבוצת מדעי החיים
ד"ר במברגר יעל 2010-2012 קבוצת הפיזיקה
ד"ר שרעבי נאור ימית 2010-2012 קבוצת הכימיה
ד"ר רוזנשיין רונית  2013-2014 מדעי החיים
ד"ר אסתר פלש גוילי ענבל  2014-2016 מדעי החיים
ד"ר שולמן נאוה פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר ודר-וייס דנה פיזיקה
ד"ר פינטו אלון מתמטיקה
ד"ר דפנא לימור פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר הנס מיטל פיזיקה
ד"ר קצביץ דבורה כימיה
ד"ר לוי סמדר פיזיקה
ד"ר לוי – גמליאלי הדס  2019-2020 מתמטיקה