בתר-דוקטורנטים

שם מלא תחום דעת
ד"ר אריאלי מוריה שיטות חישוביות בניתוח למידה
ד"ר דורפמן בת שחר מדעי החיים
ד"ר לבקוביץ אוהד מדעי החיים
לוי סמדר פיזיקה

בוגרי בתר-דוקטורט (לפי שנים)

שם מלא תקופה תחום דעת
ד"ר בריל גילת 1998-2001 קבוצת מדעי החיים
ד"ר קידרון איבי 2000-2002 קבוצת המתמטיקה
ד"ר מגידסון סו 2003-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר קרסנטי רוני  2001-2004 קבוצת המתמטיקה
ד"ר זיו פזית 2004-2005 קבוצת מדעי החיים
ד"ר נבון אושרית 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר שוורץ יעל 2004-2005 קבוצת הכימיה
ד"ר וייצמן איילת 2005-2006 קבוצת הפיזיקה
פרופ' ארמוני מיכל 2007-2009 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר שורץ יעל 2007-2009 קבוצת הכימיה
ד"ר הד גיא 2008-2009 קבוצת המתמטיקה
ד"ר חסון אילת 2008-2010 קבוצת מדעי החיים
ד"ר בן-דוד עדי 2009-2010 קבוצת מדעי כדור הארץ
ד"ר מרבאום-סלנט אורני 2009-2011 קבוצת מדעי המחשב
ד"ר פורמן שהרבני יעל 2009-2011 קבוצת מדעי החיים
ד"ר מחלוף יוסי 2009-2012 קבוצת מדעי החיים
ד"ר במברגר יעל 2010-2012 קבוצת הפיזיקה
ד"ר שרעבי נאור ימית 2010-2012 קבוצת הכימיה
ד"ר רוזנשיין רונית  2013-2014 מדעי החיים
ד"ר אסתר פלש גוילי ענבל  2014-2016 מדעי החיים
ד"ר שולמן נאוה פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר ודר-וייס דנה פיזיקה
ד"ר פינטו אלון מתמטיקה
ד"ר דפנא לימור פיזיקה וחינוך מדעי האינטר-דיסציפלינרי
ד"ר הנס מיטל פיזיקה
ד"ר קצביץ דבורה כימיה