שם מלא תחום דעת
אהוד אבירן כימיה
אריאל אשר אברשקין פיזיקה
אלה אופק חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
כרמל בר מדעי החיים
אנה הופמן מתמטיקה
רות ולדמן כימיה
מיכל ולטר פיזיקה
ערן זפרני מדעי החיים
רחל לאה זקס מתמטיקה
אלה יונאי כימיה
אלעד זתה יעקבסון שיטות חישוביות בניתוח למידה
גור אריה לבני אלכסיד מדעי החיים
יעל נוריק מתמטיקה
טניה נזרצקי שיטות חישוביות בניתוח למידה
ליאת נקר מדעי המחשב
רעות סטאחי מדעי החיים
אינאס עיסא כימיה
יעל פלדמן מגור  כימיה
חיה מנוחה פרבר מתמטיקה
מור פרייברון מדעי המחשב
פרל דויד נוסבאום פיזיקה
גיל שורץ מתמטיקה

הפנייה לתקצירי עבודות דוקטורט