שם מלא תחום דעת
אברשקין אריאל פיזיקה
אופק אלה חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
בר כרמל מדעי החיים
בר יוסף אסף פיזיקה
הופמן אנה מתמטיקה
ולטר מיכל פיזיקה
זפרני ערן מדעי החיים
זקס רחל לאה מתמטיקה
יונאי אלה כימיה
יעקבסון אלעד שיטות חישוביות בניתוח למידה
לוי גמליאלי הדס מתמטיקה
מנוחה פרבר חיה מתמטיקה
נוריק יעל מתמטיקה
נזרצקי טניה שיטות חישוביות בניתוח למידה
נקר ליאת מדעי המחשב
סטאחי-חיטין רעות מדעי החיים
עיסא אינאס כימיה
פלדמן מגור יעל כימיה
פרייברון מור מדעי המחשב
שורץ גיל מתמטיקה
אלכסיד גור אריה מדעי החיים

הפנייה לתקצירי עבודות דוקטורט