במסגרת פעילות המחלקה בתחום מדעי המחשב פותח קורס בחישוב מקבילי ומבוזר עבור תלמידים בכתה י"ב. הפעילויות כוללות: כתיבת ספרי לימוד, פיתוח תכנה למעבדה, השתלמויות מורים ומחקר על היבטים קוגניטיביים של מקצוע מתקדם זה.

כתמיכה בקורסים לתכנות לוגי, נקלט מהדר לשפת פרולוג המאפשרת עבודה בעברית.

מוקד המחקר שלנו הוא בנושא הוראת מדעי המחשב למתחילים בכתה י. המחלקה השתתפה הפיתוח "ג'ליוט", מערכת להנפשה של תכניות, והעריכה את השימוש במערכת ככלי פדגוגי. בקצובה אנו מלמדים קורס ניסיוני בחישוב מונחה עצמים ב- "ג'אווה", כי להעריך את האפשרות לשנות את פרדיגמת התכנות שלומדים המתחילים.

השנה המחלקה המשיכה את שיתוף הפעולה שלה עם הטכניון בניהול מרכז המורים הארצי למדעי המחשב.