המחלקה מפעילה מרכזי מורים הארציים בתחומים:

פעילויותיהם של מרכזים ארציים למורים מתמקדות ב:

  • פיתוח מנהיגות מקצועית של מורים
  • רשת של תמיכה מקיפה וייעוץ למורי מדעים, הצעת תוכניות פיתוח מקצועיות ותמיכה בפעילויות של מרכזי המורים האזוריים
  • קידום קהילה מקצועית של מורים
  • הקמת מאגרי נתונים של חומרי למידה
  • ביצוע מחקר והערכה