עבודת המחלקה בתחום מדע ולטכנולוגיה בחטה"ב מתבצעת על-ידי מדענים, אנשי הוראת-המדעים, סטודנטים ומורים מנוסים.

פיתוח חומרי הלמידה מתבסס על נסיון מצטבר רב-שנים של פעילות במערכת החינוך, תוצאות מחקר בהוראת המדעים והטכנולוגיה, והערכה מתמשכת של הפעלת חומרי הלמידה. אנו מקיימים פעילויות המיועדות להתפתחות מקצועית של מורים, הכשרתם והנחייתם בבתי-הספר במטרה לעודד הטמעה נכונה של חומרי הלמידה שפיתחנו. משוב ומחקר משמשים אותנו לאורך הדרך לשיפור חומרי הלמידה והתאמתם המירבית לצרכי המורה והתלמיד כאחד.

אתר מרכז מורים ארצי למו"ט בחט"ב
קהילות אזוריות – מורי מו"ט חט"ב
פט"ל מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים