שם פרויקט צוות מוביל תחום דעת
הוראת הפיזיקה בתוכנית רוטשילד ויצמן, לתואר שני למורים מצטיינים פרופ' בת שבע אלון פרופ' עידית ירושלמי פיזיקה
וידקטיקה פרופ' ירון להבי פיזיקה
המרכז הארצי למורי הפיזיקה פרופ' עידית ירושלמי פרופ' ירון להבי פיזיקה
המרכז הארצי למורי כימיה ד"ר רחל ממלוק – נעמן, ד"ר יעל שורץ, ד"ר רון בלונדר כימיה
מרכז מורים ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
התפקיד של פרספקטיבה אוניברסיטאית בצמיחת ידע מתמטי להוראה בבית הספר היסודי ג'יסון יעקוב קופר, ד"ר רוני קרסנטי, פרופ' אברהם הרכבי מתמטיקה
התפתחות ידע תוכן של מורי כימיה בנושאים של מדע עכשווי בכימיה וננוטכנולוגיה ד"ר רון בלונדר כימיה
התפתחות מקצועית מתמשכת של מורי מדע המתמקדת בלמידה בדרך החקר של סוגיות סוציו-מדעיות (PROFILES) ד"ר רחל ממלוק – נעמן, פרופ' אבי הופשטיין כימיה
התפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה במסגרת "קהילות לומדות" פרופ' בת שבע אלון, ד"ר סמדר לוי, פרופ' עידית ירושלמי פיזיקה
חקר הידע המקצועי של מורים לביולוגיה פרופ' ענת ירדן מדעי החיים
חקר מוטיבציה – אלו דרכי הוראה מבדילות בין מורים הנתפסים בעיני תלמידיהם כדורשים בקיאות גבוהה או נמוכה במטרות ההוראה? פרופ' דיויד פורטס חינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי
חקר פיתוח מקצועי והכשרה של מורי מתמטיקה (ICMI) פרופ' רוחמה אבן מתמטיקה
ידע מתמטי עבור מורים למתמטיקה פרופ' רוחמה אבן מתמטיקה
ידע טכנולוגי-פדגוגי-תכני (TPACK) של מורים ומורים מובילים ד"ר יעל שורץ כימיה
לימוד חקר על ידי שילוב תופעות מסתוריות (TEMI) ד"ר רחל ממלוק-נעמן, פרופ' אבי הופשטיין, פרופ' דיויד פורטס כימיה
מהלכי הוראה למורים לפיזיקה ד"ר אסתר בגנו, אסתר מגן פיזיקה
מנו"ר – הכשרת מנחים למורים למתמטיקה בביה"ס העל יסודי פרופ' רוחמה אבן מתמטיקה
מסגרות השתלמות מקצועית וידע ואמונות של מורים פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' בת שבע אלון, ד"ר ראפע ספדי פיזיקה
ספר אלגברה למורי מורים, תלמידי מחקר ומורים פרופ' אברהם הרכבי, פרופ' קאיה סטייסי, פרופ' פאול דריג'וורס מתמטיקה
עוברים של"ב לעדש"ה – בשיתוף פרויקט חותם ד"ר רוני קרסנטי, צילה ירחי, פרופ' אברהם הרכבי מתמטיקה
עידוד מורים לפתח ולהפיץ רעיונות הוראה וגישות שיחדדו לתלמידים ולחברה את הרלבנטיות בהוראת המדע, ושיגבירו את העניין של התלמידים בחינוך המדעי (PARSEL) ד"ר רחל ממלוק – נעמן, פרופ' אבי הופשטיין כימיה
פיזיקה מחקרית פרופ' עידית ירושלמי פיזיקה
פרויקט עדש"ה (עמיתים דנים בשיעורי המתמטיקה): פיתוח מקצועי של מורי מתמטיקה באמצעות צפייה בשיעורים מוסרטים פרופ' אברהם הרכבי, ד"ר רוני קרסנטי מתמטיקה
פרויקט ויקי-ספר מתמטיקה משולבת פרופ' רוחמה אבן מתמטיקה
שינוי מקצועי של מורים פרופ' ניר אוריון מדעי כדור הארץ והסביבה
שער לפיזיקה – תכנית לימודים ייעודית למתמחי מדעים בכיתה ט' פרופ' עידית ירושלמי, ד"ר אלון לנגבהיים פיזיקה
תהליכי רפלקציה ושכלול ידע מתמטי להוראה בקרב מורים בעקבות דיונים בשיעורי מתמטיקה מוסרטים פרופ' אברהם הרכבי, ד"ר רוני קרסנטי, יעל נוריק מתמטיקה
תפיסות של מנחי פיזיקה לגבי לימוד והוראה של פתרון בעיות פרופ' עידית ירושלמי, Prof. Kenneth Heller, Prof. Patricia Heller, Prof. C. Henderson, Prof. Chandralekha Singh פיזיקה
תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידע פרופ' בת-שבע אלון ודר' אסתר בגנו פיזיקה
תכנית להתפתחות מקצועית של מורי מו"ט בחט"ב ד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלון מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
CONNECT פרופ' אבי הופשטיין כימיה
IRRESISTIBLE ד"ר רון בלונדר כימיה