שם פרויקטצוות מובילתחום דעת
אולימפיאדה ע"ש אילן רמון לתלמידי חט"ב בנושא אסטרונומיהד"ר זהבה שרץ, פרופ' בת-שבע אלוןמדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
הוראת מתמטיקה לתלמידי תיכון מתקשים ברוח הפרויקטים ש"י ושל"בד"ר רוני קרסנטימתמטיקה
זיהוי של גורמים מעכבים ומקדמים הוראה של תלמידים מחוננים בכיתת כימיה רגילהד"ר רון בלונדרכימיה
מיפוי אינטראקציות של מורי כימיה עם תלמידים מחוננים בכיתה רגילהד"ר רון בלונדרכימיה
פיזיקה ותעשייהפרופ' בת שבע אלון, ד"ר רמי אריאלי, ד"ר דורותי לנגליפיזיקה
פיזיקה ותעשייה עם תלמידים מתקשיםפרופ' בת שבע אלון, ד"ר רמי אריאלי, ד"ר דורותי לנגליפיזיקה
תכנית לימודים בינ-תחומית "אקראיות וסדר: מודלים של חומר רך"פרופ' עידית ירושלמי, פרופ' שמואל שפרןחינוך מדעי אינטר-דיסציפלינרי