אוסף מאמרים בנושאים מתמטיים
המדגישים את ההתפתחות ההיסטורית
והאנשים שתרמו לה