תכנון לינארי
מהדורה אינטרנטית מעודכנת 2016

אוסף מאמרים בנושאים מתמטיים
המדגישים את ההתפתחות ההיסטורית
והאנשים שתרמו לה