ספר לתלמידים כיתה ח, חלק א' – מסלול ירוק

כריכת הספר מתמטיקה משולבת כיתה ח חלק א המסלול הירוק

מכון ויצמן מבקש להבהיר כי ספרי הלימוד הדיגיטלים המצויים באתר זה, אינם מכילים את התוכן המלא של ספרי הלימוד המוצאים לאור  בדפוס ו/או ספרי הלימוד הדיגיטלים הנמכרים באמצעים אחרים.

למען הסר ספק, הספרים המצויים באתר, עומדים אך ורק לרשות מורים ותלמידים אשר רכשו עותק של הספר המודפס.