תוכן עניינים

0. הקדמה.

1. אילו סוגי מידע קיימים?

1.1 מהו מידע?

1.2 מהם סוגי המידע?

1.3 מהם ההבדלים בין מידע בצורה אנלוגית לעומת מידע בצורה ספרתית?

1.4 איך אוגרים מידע?

1.5 איך התפתחו המחשבים האישיים?

2. אילו שיטות קיימות לייצוג מידע?

2.1 ייצוג מידע חזותי.

  תמונה דיגיטלית.

2.2 ייצוג מידע דיגיטלי במחשב.

2.3 קידוד מידע.

2.4 הצפנת מידע.

3. איך מארגנים ומאחסנים מידע?

3.1 שיטות לאגירת מידע.

3.2 התפתחות שיטות לאחסון מידע.

3.3 אמצעי אחסון מגנטיים.

3.4 אמצעי אחסון אופטיים (התקליטור).

3.5 מציאת מידע באינטרנט.

4. מהי תקשורת? ואילו סוגי תקשורת קיימים?

4.1 מהי תקשורת?

4.2 מהם מרכיבי מערכת תקשורת?

4.3 התפתחות התקשורת האנושית לאורך ההיסטוריה.

4.4 תקשורת בהיבט התפתחותי באדם – מתינוק לבוגר.

4.5 סוגי תקשורת של יצורים חיים.

4.6 תקשורת קולית בין בעלי חיים.

4.7 תקשורת חזותית בין יצורים חיים.

4.8 תקשורת מדוברת לעומת תקשורת כתובה.

4.9 עקרונות של שפה.

5. איזה מכשור טכנולוגי משמש לתקשורת בין בני אדם?

5.0 טלגרף.

5.1 טלפון.

5.2 פקסימיליה.

5.3 רדיו.

5.4 טלוויזיה.

5.5 דואר אלקטרוני, אינטרנט ותקשורת מחשבים.

5.6 תקשורת המונים.

5.7 תקשורת אלקטרונית בעתיד.

5.8 הווידאו-פון.

5.9 לוויני תקשורת.

6. איזה תקשורת מתקיימת בטבע? – יצורים חיים.

6.1 דרכי העברת מידע (תקשורת) ביצורים חיים ומטרותיהם.

6.2 תקשורת קולית (שמיעה) אצל בעלי חיים.

6.3 תקשורת חזותית (ראייה) אצל בעלי חיים.

6.4 תקשורת כימית בין בעלי חיים.

6.5 האם צמחים מתקשרים?

6.6 האם קיימים בעלי חיים המשתמשים בתקשורת המבוססת על חשמל?

6.7 חוש המישוש כתחליף לראייה.

7. אילו טכנולוגיות משמשות לתקשורת? (הרחבה)

7.0 מהי תדירות?

7.1 האם לכל תקשורת חייב להיות חוט מקשר?

7.2 איפנון מידע לצורכי תקשורת (מודם).

7.3 רשת תקשורת.

7.4 קצב תקשורת (רוחב סרט).

7.5 כיווניות בתקשורת.

7.6 סיבים אופטיים לתקשורת.

7.7 "רעש" במערכת תקשורת.

7.8 מה מאפיין תקשורת בשדה הקרב?

7.9 תקשורת העתיד – עידן המידע.

8. אילו ליקויים קיימים בתקשורת אצל בני אדם?

8.1 ליקויי ראייה – עיוורון.

8.2 ליקויי שמיעה – חירשות.

8.3 ליקויי דיבור – גימגום.

9. האם ניתן לקיים תקשורת עם יצורים מעולם אחר?

9.1 הארגון לחיפוש אחר יצורים מעולם אחר SETI.

9.2 משימות לתלמידים בהקשר לתקשורת עם יצורים מעולם אחר.

9.3 מהם הסיכויים ליצירת קשר עם יצורים תבוניים בחלל?

9.4 אתרי אינטרנט הקשורים לחייזרים.

9.5 האם קיימות דרכי תקשורת שאינן מוכרות למדע (כגון תקשורת עם מתים)?

10. אילו משאבים קיימים באתר להוראת הנושא: "מערכות מתקשרות"?

10.1 פעילויות תלמידים בנושא מידע ותקשורת.

10.2 מפת מושגים בנושא: "מידע ותקשורת".

10.3 פעילויות בגן המדע בנושאי מידע ותקשורת.

10.4 פרויקטים שבוצעו על ידי תלמידים (בקבוצות).

10.5 מסגרות אלטרנטיביות להוראת הנושא.

10.6 עזרי למידה לאולימפידע בנושא תקשורת 2007 במוזיאון הלאומי למדע בחיפה.

10.7 תרגום לערבית (Arabic Translation) עבור האולימפידע בנושא תקשורת 2007 במוזיאון הלאומי למדע בחיפה.

ביבליוגרפיה.