תקשורת בהיבט התפתחותי באדם – מתינוק לבוגר

האדם לומד לתקשר עם סביבתו החל מהרגע בו הוא נוצר ברחם האם.

להלן מספר שאלות, המתייחסות לנושא התקשורת בין בני אדם, בהיבט התפתחותי:

 1. מהם סוגי התקשורת של העובר, בהימצאו ברחם אימו?

כימי (אוכל), קול -חד כיווני (העובר שומע את האם), תנועה – בתוך הרחם.

 1. מהם סוגי התקשורת של התינוק בחודש הראשון לחייו?

בכי (רטוב, רעב, …), זיהוי האם (ריח, ראייה, מגע, קול).

 1. מהם סוגי התקשורת של הילד בשנה הראשונה לחייו?
 2. מהם סוגי התקשורת של הילד בשנים 2-4 לחייו?
 3. אלו מיומנויות תקשורת נוספות לומד הילד, בשנים 5-8 לחייו?
 4. אלו מיומנויות תקשורת נוספות לומד הנער, בשנים 9-15 לחייו?
 5. אלו מיומנויות תקשורת נוספות לומד הבוגר בהמשך חייו?

התפתחות ההסמלה (Symbolization):

בין שנתו הראשונה לשנתו החמישית, הילד לומד להשתמש בסמלים שונים:

 • מילים.
 • תנועות.
 • צורות בחומר.

בעזרת סמלים אלה, הילד מייצג רעיונות, מחשבות ורגשות וכמו כן יכול לייצר עולם דמיוני.

מבחינים בין שני סוגי הסמלה:

 1. הסמלה ראשונית – בה הסמל דומה בצורתו לדבר עצמו (כמו בציור).
 2. הסמלה משנית, בה הסמל משמש ייצוג שרירותי של דבר, לא מתוך דמיון חזותי אליו (כמו אותיות ומילים).

רכישת שפה (Language acquisition)

הגישה הנייטיוויסטית, מעמידה במרכזה את יכולתו הטבעית, המולדת, של כל אדם לרכוש שפה.

נועם חומסקי, מהחוקרים המובילים של זרם זה, טוען שרכישת שפה מתאפשרת בזכות מנגנון פנימי מולד, המצוי אצל כל בני אנוש. לדעתו קיים "דקדוק אוניברסלי" מולד, המורכב מעקרונות לשוניים המשותפים לכל השפות, והוא מתממש בעקבות חשיפה לשפה מסוימת.

בעשורים האחרונים, הצטבר חומר רב בסוגיות העוסקות בתהליכי רכישת הלשון.

רביד (1998) מסכמת את התכונות המאפיינות את תהליך רכישת הלשון, כפי שבאו לידי ביטוי במחקרים עדכניים:

א. יכולת רכישת הלשון, היא תכונה ביולוגית המאפיינת את כל בני האדם.

ב. הרכישה מונחית באמצעות תכנית גנטית, הנמצאת ביחסי גומלין עם השפה שהילד נחשף אליה.

ג. רכישת לשון מתרחשת בהדרגה ובקצבים שונים לאורך שנות הילדות וההתבגרות.

ד. חלק גדול מאוד מרכישת ידע הלשון, הוא אינטואיטיבי ולא מודע.

שלבי ההתפתחות הלשונית:

 • התקופה הקדם-לשונית, בשנת החיים הראשונה.
 • השלב החד-מילי מופיע בין הגילאים 9 ל- 15 חודש ונמשך שלושה, עד שישה חודשים.
 • צירופי מילים ראשונים, בסביבות גיל 15 – 18 חודש.
 • יצירת משפטים פשוטים, בגיל שנתיים בערך.
 • תחביר מורכב, מגיל שנתיים וחצי ועד גיל שלוש, הילד רוכש שליטה במערכות תחביריות מורכבות.
 • מבנה השיח, בסביבות גיל חמש, יש לילד ידיעה טובה של הלשון על כל רכיביה: צליל, משמעות, מבנים דקדוקיים ותחביריים.

התפתחות הכתיבה, טוען החוקר ויגוצקי (Vygotsky, 1978) מתחילה כהסמלה ראשונית: הילד מצייר סימניםף המייצגים באופן ישיר חפצים ופעולות.

מקורות:

 1. ווהל א., זילברשטיין נ., לביא-דגן ר., רון ר. (2002), "קריאה, תיאוריה ומעשה, לומדים ומלמדים אוריינות, יחידה 6: ניצני אוריינות", האוניברסיטה הפתוחה.
 2. רביד ד. (1998) "רכישת הלשון והוראת הלשון: השוואה והשנה הדדית". חלקת לשון, 25, 103-115.
 3. דרומי א. ורינגוולד-פרימרמן ד, (1996), "התערבות תקשורת ושפה לילדים לקויי שמיעה: השלב הקדם מילולי". אוניברסיטת תל-אביב, רמות  "Vygotsky L. S. (1978) "The development of higher processes.

  In M. Cole, S. Scribner, V. John-Steiner & E. Souberman (Eds). Mind in Society (pp. 92-104). Cambridge, MA: Harvard University Press

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן