פרק 7: היבטים טכנולוגיים של תקשורת (הרחבה)

בימי קדם התבססה התקשורת בין בני אדם על הנתונים הטבעיים שלהם בלבד (כפי שהיא מתרחשת אצל בעלי חיים אחרים), ללא שימוש במיכשור עזר.

עם ההתפתחות התרבותית והטכנולוגית, פיתחו בני האדם אמצעי תקשורת שהרחיבו רבות את אפשרויות התקשורת ביניהם. לדוגמה: מכשירי הרדיו, הטלפון, תקשורת המחשבים וכו'.

בהיבטים הטכנולוגיים של התקשורת יש לבחון את:

  • קצב התקשורת (כמות המידע המועברת ביחידת זמן).
  • סוג התקשורת ("חוטית" או "אלחוטית").
  • תקשורת קולית המבוססת על קולות וצלילים לעומת תקשורת חזותית המבוססת על תמונות וציורים.
  • דוגמאות למכשירים המאפשרים בקלות תקשורת למרחקים גדולים (טלפון, טלגרף, פקס, …).
  • דוגמאות למכשירים (עזרים) המשפרים תקשורת אצל לקויי תקשורת (מקל כאמצעי חישה לעיוור, משקפיים לתיקון ליקויי ראייה, מכשיר שמיעה, וכו').
  • תקשורת בין אדם למכונה.
  • מה צופן העתיד בנושא תקשורת?

הנושאים בפרק זה:

7.0 מהי תדירות?

7.1 האם לכל תקשורת אלקטרונית חייב להיות חוט מקשר?

תקשורת אנלוגית לעומת תקשורת ספרתית (דיגיטלית).

7.2 מהו איפנון של מידע לצורכי תקשורת?

7.3 מהי רשת תקשורת?

7.4 מהו קצב תקשורת?

7.5 מהי כיווניות תקשורת?

7.6 מהי תקשורת אופטית?

7.7 הפרעות בתקשורת במערכות תקשורת טכנולוגיות.

7.8 מה מאפיין תקשורת בשדה קרב?

7.9 תקשורת העתיד – עידן המידע.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן