מהי תדירות

תדירות היא מספר המחזורים בשנייה.

יחידת מדידת התדירות היא הרץ המסמנת מחזור בשנייה.

לדוגמא תדירות גלי הקול ששומעים בני האדם נמצאת בתחום: 20-20,000 הרץ.

גם לגלים אלקטרומגנטיים (השונים מגלי קול !) יש איפיון באמצעות תדירויות. תדירויות המתאימות ליישומים מסוימים מופיעות בטבלה:

 יישום  תדירות[הרץ]
 מתח החילופין של רשת החשמל בישראל 50
 שידורי רדיו AM  550,000
 שידורי טלוויזיה VHF (ערוץ __) 54,000,000
שידורי רדיו FM 88,000,000
שידורי טלוויזיה UHF (ערוץ __) 746,000,000
 טלפונים סלולאריים 824,000,000
תקשורת אלקטרונית ברשת מקומית 2,400,000,000
MMDS 2,500,000,000
צלחת לווין גדולה 4,200,000,000
 צלחת לווין קטנה 11,700,000,000
 אור נראה (ירוק) 500,000,000,000,000

גלי רדיו (RF) נמצאים בתחום תדירויות:

קטן מגיגהרץ

גלי מיקרוגל נמצאים בתחום תדירויות:

1-40 [GHz]

בעבר הוגדרו מספר תחומי תדירות של גלי מיקרוגל כפסים (Bands) שלכל אחד מהם ניתן שם של אותיות באלף בית האנגלי:

פס(Band) תחום תדירויות[GHz]
L   1.0-2.0
S   2.0-4.0
C   4.0-8.0
X 8.0-12.0
KU   12.0-18.0

גלים מילימטריים נמצאים בתחום תדירויות:

מעל 40 גיגהרץ.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן