פרויקט גמר לסיום הקורס: "מידע ותקשורת"

פרויקט הגמר מורכב מעבודה מסכמת בכתב, והרצאה 20-30 דקות לפני קהל.

הפרויקט בא ליישם נושאים הנלמדים בקורס.

ביכולתך לבחור נושא מתוך רשימת הנושאים המוכנים, או כל נושא אחר אשר יאושר על ידי מנחה הקורס.

בפרויקט מתבקש כל משתתף להפגין שליטה בחומר הנלמד בקורס, תוך כדי הרחבת ידע בנושא המסוים אותו בחר לעבודתו.

מומלץ לנקוט יוזמה, ולבצע "מחקר" עצמאי. לדוגמא:

 • בפרויקט "ליקויי שמיעה", מומלץ לבקר במרכז המטפל בבעיה (כפי שמצוין באתר), ולשוחח עם אחד המומחים.
 • בפרויקט על "מכשירי תקשורת", ניתן לבקר באחד המרכזים של בזק.

הרחבת הידע יכולה להתבצע באמצעות סקרי ספרות, ביצוע ראיונות עם חוקרים בתחום (תיחקור מדעי), חיפוש מידע באינטרנט ועיבודו, ביצוע ניסויי מעבדה ייחודיים, או כל שילוב בין שיטות אלו על פי בחירתך (בתאום עם מנחה הקורס).

קיימות בארץ מספר רב של חברות העוסקות בתקשורת מסוגים שונים. ביקור במפעלים אלו יכול לעזור במציאת רעיונות מקוריים לנושאי פרויקט הגמר. במהלך המפגשים של הקורס ננסה לארגן לפחות ביקור אחד באחת מהחברות.

מגוון הנושאים האפשריים לפרויקטי גמר על נושא "מידע ותקשורת" הוא אינסופי.

דוגמא למידת ההרחבה הנדרשת בפרויקט הגמר ניתן לראות באתר עבור הנושאים הבאים:

רשימת נושאים לפרויקטים (עם שאלות מכוונות):

מערכת תקשורת פשוטה לבנייה.

עבודות מיוחדות שתישלחנה אלי, ותימצאנה מתאימות, יוצגו באתר התקשורת עם מתן קרדיט לכותב העבודה !

קריטריונים להערכת פרויקט "מידע ותקשורת"

הפרויקט מורכב משני חלקים:

עבודה כתובה – מוגשת בפורמט אלקטרוני (!). העבודות הטובות יוצגו באתר התקשורת, תחת שם הכותבים ובית סיפרם.

הצגת הפרויקט לפני כלל הקורס ביום המסכם.

הפרויקט צריך להתייחס לפחות לשלושה תחומים:

 1. מדעי – רקע תיאורטי, הסבר המושגים, וכו'.
 2. טכנולוגי – יישומים, מבנה, עקרונות פעולה ברמה של הנדסה, וכו'.
 3. חברתי – תחום הכולל: היבט כלכלי, היבט אקולוגי, היבט פוליטי, השפעה על האוכלוסייה, וכו.
 • הפרויקט חייב לכלול מפת מושגים של הנושא, וכן קו זמן המתאר את התפתחות הנושא, החל מהרעיון, וכלה ביישומים השונים.

הפרויקט מהווה בעיקרו סיכום מידע באופן ענייני מתומצת והעברתו לקהל היעד.

 • מומלץ לאסוף את המידע ממקורות מגוונים. הפרויקט חייב להיות מלווה בתחקיר, ו/או בבניית דגם.
 • חייבים להקפיד על מקורות המידע בהם משתמשים, ולציין בכל שלב מהיכן נלקחו הנתונים. יש להקפיד על רישום ביבליוגרפיה לפרויקט, ורצוי מאוד לכלול בה לפחות מספר אתרי אינטרנט מעודכנים על הנושא (בעיקר אם יש גם בעברית).
 • מומלץ להשתמש בטבלאות השוואה, גרפים, דגמים (מודלים), תיחקור מומחה בתחום.
 • יש להקפיד על דיוק ואמינות המידע.
 • יש להקפיד להציג את הצדדים החיוביים (יתרונות) במקביל לצדדים השליליים (חסרונות) -בעד ונגד.
 • מומלץ לנמק את חוות הדעת של כותבי העבודה.
 • בונוס על מקוריות (בעיקר בשיווק הרעיון), הרחבה והעשרה.

שלבים בביצוע הפרויקט:

 • בחירת הנושא: ניתן להיעזר בנושאים שהועלו בכיתה, במאמרים מהספרות המדעית, באתר התקשורת, וכו'. חובה לקבל אישור מהמנחה על נושא הפרויקט.
 • סריקת ספרות על הנושא: מומלץ להתחיל מאתר התקשורת, להשתמש בביבליוגרפיה של המאמרים, ובביבליוגרפיה באתר, וכן לבצע סקר באינטרנט (בעברית ובאנגלית) לגבי הנושא.
 • ביצוע סיכום וניתוח של החומר הביבליוגרפי: מומלץ לבנות מודל של הנושא באמצעות דגם מודל ממוחשב (כמו למשל בגיליון אלקטרוני). יש להתייחס לנתונים עדכניים, ורצוי להתאים אותם למדינת ישראל (במידה והמידע המקורי מתייחס למדינה אחרת). רצוי פרויקט יישומי אקטואלי.
 • גישה למקורות ראשוניים הקשורים בנושא: ראיון עם אנשים הקשורים לנושא, ביקור במקום הפעיל בנושא, צילומים עדכניים, וכו'.
 • בניית מערך לימודי הקשור בנושא: פעילויות מוצעות לתלמידים, דרכי הוראה מתאימות להוראת הנושא, וכו'.
 • הרצאה למשתתפי הקורס על הנושא: מומלץ להשתמש במצגת ממוחשבת (Power Point) ובאמצעי המחשה שונים.
 • מוסיף מאוד לפרויקט אם העברת אותו במסגרת אחרת (כמו למשל בכיתתך) לפני הצגתו בקורס. במקרה זה מומלץ להציג את תיאור הניסיון הקודם, תגובות התלמידים, וכו'.

פרויקטים מהשתלמות מורים למדעים שנערכה באשכול הפיס בבית שמש בשנת תשס"ג (2003):

 • המתרגם האוניברסלי (מכל שפה לכל שפה).
 • המדפסת ככלי לשמירת מידע כתוב.
 • האינטרקום כאמצעי תקשורת בכניסה לאשכול הפיס.
 • דרכי תקשורת של עטלפים.
 • תנים מאיימים.