מילון מונחים

אות (סיגנל) (Signal)

גודל פיזיקלי הנושא מידע. (לדוגמה: אות חשמלי, או אות של אור) מקובל להתייחס להשתנות האות, כפונקציה של הזמן. להרחבה ראה סעיף 4.1.

אותות תקשורת

אותות המשמשים לתקשורת.

דוגמאות לאותות תקשורת אצל בעלי חיים שונים:

אותות חזותיים: נצנוצי גחליליות; שינויי זווית הציצית של מיני ציפורים, מעידים על רמת תוקפנותם; העוויות פניהם של כלבים, קופים, וכו'.

אותות קוליים: צרצור צרצרים; קריאות הזדווגות בצפרדעים המועברים בתדרים נמוכים, למטרות חיזור ו-או כמו הזמנה להזדווגויות.

אותות סיסמיים (רעידות): הקשות החולדים בתקרת המחילה והאזנת הפרט שמקבל את המסר.

אותות אולפקטוריים (ריח): ריח מהווה אמצעי תקשורת חשוב אצל בעלי חיים.

אותיות

סימנים (כתב = תמונה) שמסמלים צלילים – על פי השיטה המערבית, או מילים שלמות – על פי השיטה המזרחית.

אִיפנון (מודולציה) (Modulation)

איפנון הוא המרת האות המופק ממקור המידע (למשל קול או תמונה), באות אחר, אותו שולח המשדר (למשל גלי רדיו), דרך התווך המעביר.

מטרת האיפנון היא לאפשר שימוש יעיל בתכונות התווך המעביר, כך שניתן יהיה להעביר את האותות במינימום הנחתה. להרחבה ראה סעיף 7.2.

אלף בית צלילי (פונטי) (Fonetic Alef-Bet)

לעיתים כאשר יש צורך להעביר איות בדיבור, משתמשים בשמות קבועים בעבור כל אות באלף בית. שמות אלו נקראים אלף בית פונטי. להרחבה ראה סעיף 2.3.

אנטנה (Antena)

מתקן לקליטה של אותות. קיימות אנטנות לשידור ולקליטת אותות מסוגים שונים, אולם הנפוצות והמוכרות הן האנטנות לשידור ולקליטת שידורי רדיו, שמבוססות על מוליך מתכתי, בו נוצר זרם חשמלי כאשר פוגעים בו גלי רדיו מתאימים, ולהיפך, כאשר מזרימים בו זרם חשמלי בתדר מתאים, הוא משדר גלי רדיו.

אפרכסת האוזן

חלקה החיצוני של אוזן של בעלי חיים מסוימים. חלק זה בולט אל מחוץ לראש, ותפקידו לרכז את תנודות האוויר אל עור התוף.

אפרכסת הטלפון

החלק העליון של שפופרת הטלפון, אותו מצמידים אל האוזן. בתוך האפרכסת מצוי רמקול קטן המשמיע את קולות הדובר מהעבר השני.

אקולוקציה (Echo-Location)

התמצאות במרחב באמצעות קליטת ההד של הקול המוחזר מעצמים. לרוב משתמשים בתדרים הגבוהים מיכולתו של האדם לקלוט. שיטה זו קיימת במספר בעלי חיים כגון: עטלפים, דולפינים ולווייתנים, וידועה אפילו בעוף הגואשארו (מסדרת התחמסאים) בדרום-אמריקה שגודלו כפרגית.

ביט – סיבית – סיפרה בינרית (Bit)

הימצאות מערכת בינרית באחד משני מצבים: "0" או "1". כל התקן היכול להימצא באחד משני מצבים יכול לאחסן סיבית מידע בודדת. להרחבה ראה סעיף 2.2.

בית (Byte)

יחידת האיחסון הבסיסית ("מילה") במחשב. מורכבת מ- 8 ביטים. להרחבה ראה סעיף 2.2.

בר קוד (קוד פסים)

שיטת סימול וקידוד מידע באמצעות מערך פסים לבנים ושחורים, שיכולים להיות בעלי רוחב שונה. להרחבה ראה סעיף 2.3.

גיגהבית (GByte)

מיליארד (109) בתים. להרחבה ראה סעיף 2.2.

גלים אלקטרומגנטיים (קרינה אלקטרומגנטית)

קרינה אלקטרומגנטית היא גל רוחבי המורכב משדה חשמלי, ביחד עם שדה מגנטי, המתקדמים במרחב במהירות האור. להרחבה ראה אתר אינטרנט על "הלייזרים ויישומיהם".

היכנס כמבקר לאתר, ובחר בסעיף 1.1 על קרינה אלקטרומגנטית.

גל נושא (Carrier Wave)

הגל הנושא את אות המידע מן המשדר אל המקלט. בשידורי רדיו וטלוויזיה הגל הנושא הוא גל בתדרי רדיו. לעומת זאת, בתקשורת אופטית, הגל הנושא הוא גל אור. "מלבישים" באמצעות איפנון את המידע על הגל הנושא, המשמש להעברת האותות ליעד, בו משחזרים מהגל הנושא את המידע המקורי.

גלי רדיו (Radio Waves)

הגלים האלקטרומגנטיים שמשודרים לאוויר (או לחלל) ומעבירים את שידורי הרדיו והטלוויזיה. גלי הרדיו נוצרים במשדר, משודרים לחלל באמצעות אנטנת השידור, מתפשטים באוויר מגיעים למקלטים ונקלטים באנטנות קליטה.

ניתן גם להעביר אותות בתדרי רדיו בכבלים, ואז אין צורך באנטנות שידור וקליטה. במקרה זה מתייחסים לשידור אותות בתדר רדיו ולא לגלי רדיו.

דגלי סמפור (Semaphore)

תקשורת חזותית המבוצעת באמצעות שני דגלים. ניתן להעביר מסרים באמצעות אותיות, שכל אחת מהן מיוצגת באמצעות מצב של שני הדגלים. להרחבה ראה סעיף 2.3.

דיבור

אצל בני אדם – אוסף קולות הנוצרים על ידי חלקי גוף באזור הפה והלוע, ומתורגמים לאותות קול היוצרים את השפה.

שפת דיבור = קודים הנלמדים על ידי פרטים בקבוצה תוך כדי היחשפות לפרטים אחרים המשתמשים באותה שפה. להרחבה ראה סעיף 4.6.5.

הצגה בינרית

הצגת מידע באמצעות שני מצבים בלבד, כמו לדוגמא באמצעות הספרות "0" ו "1". להרחבה ראה סעיף 2.2.

הצפנת מידע

קידוד מידע בצורה שמונעת הבנתו על ידי אנשים שאינם בעלי הצופן המתאים לקריאתו. להרחבה ראה סעיף 2.4.

הרץ

יחידה למדידת תדירות המציינת תנודה אחת בשנייה. משתמשים גם בכפולות של יחידה זו כגון: קילוהרץ = 1,000 הרץ.

התפוצצות מידע

עקב גידול המידע בעולם בקצב גדל והולך, אנשים מרגישים שאין ביכולתם לעקוב אחר הכמויות העצומות של מידע.

ווידאו (Video)

מכלול השיטות הקשורות להקלטה, צילום, עיבוד והקרנת תמונות.

ווידאופון (Videophone)

שכלול של מכשיר הטלפון, המאפשר העברת קולות ותמונות של המשוחחים. כולל בתוכו, מלבד רכיבי הטלפון, גם מצלמת וידיאו קטנה.

טלפון (Telephone)

מכשיר המשמש להעברת קול בין שני מנויים המצויים במרחק, על ידי תרגום הקול לאותות חשמליים – בצד המשדר, והפיכת האותות החשמליים חזרה לקול – בצד הקולט. להרחבה ראה סעיף 5.1.

טלפון אלחוטי (Wireless Telephone)

מכשיר טלפון ביתי, שחלקו האחד הוא כן קבוע המחובר לקו הטלפון הקווי, וחלקו האחר הוא שפופרת מיטלטלת, שאפשר לדבר בה גם במרחק של כמה מטרים מן הכן הקבוע. השידור מהכן הקבוע לשפופרת מתבצע באמצעות גלי רדיו.

טלפון סלולארי (Cellular Phone)

טלפון נייד, הפועל באמצעות גלי רדיו בתדרי מיקרוגל. נקרא סלולארי על שם דרך הפעלתו: הוא מחובר למרכז תקשורת אזורי הקרוי "תא" ובאנגלית: Cell. להרחבה ראה סעיף 5.1.1.

ייצוג אנלוגי (Analog Representation)

בשיטה אנלוגית, מייצגים גודל פיסיקלי (זמן, עוצמת קול, עוצמת אור ועוד), באמצעות גודל פיסיקלי אחר. לדוגמה: בשעון מחוגים (שעון אנלוגי), הזמן מיוצג על ידי הזווית שבין המחוגים. ניתן לומר שקיימת הקבלה (אנלוגיה) בין הגודל המייצג לגודל המיוצג.

ייצוג ספרתי (דיגיטלי) (Digital Representation)

בשיטה הדיגיטלית, מייצגים גודל פיסיקלי (זמן, עצמת קול וכד') באמצעות ספרות. לדוגמה: בשעון דיגיטלי, הזמן מיוצג על ידי צירוף ספרות מתאים. המילה הלועזית Digit משמעה ספרה. הייצוג של אותות שונים באמצעות ספרות בינריות, מתאים במיוחד למחשבים.

כושר הפרדה

מגדיר את הגודל המינימלי שניתן להפריד בתמונה. זוהי יחידת המידע הקטנה ביותר ממנה מורכבת התמונה. להרחבה ראה סעיף 2.1.

כתב ברייל (Breile)

צורת קידוד למידע כתוב. כל אות וסימן מתורגמים לצירוף של 6 נקודות בולטות, שניתן באמצעות מישוש לתרגמן חזרה לטקסט. כתב ברייל מאפשר לאנשים לקויי ראייה לקרוא באמצעות חוש המישוש. להרחבה ראה סעיף 2.3.

לווין תקשורת (Communication Satellite)

מבנה בחלל המשמש ממסר תקשורת בין נקודות מרוחקות על פני כדור הארץ. באמצעותם ניתן להתגבר על עקמומיות כדור הארץ.

מאגר מידע

אוסף נתונים בעלי משמעות (מידע), המאורגנים על פי קריטריונים, המאפשרים ניצול המידע בקלות ובמהירות על פי דרישה. להרחבה ראה סעיף 1.4.

מגבר (Amplifier)

רכיב אלקטרוני שתפקידו להגביר אותות חלשים. המגבר, לסוגיו השונים, מהווה רכיב מרכזי במערכות תקשורת טכנולוגיות.

מגהבית MByte

מיליון בתים. להרחבה ראה סעיף 2.2.

מידע

אוסף נתונים בעלי משמעות. להרחבה ראה סעיף 1.1.

מידע אנלוגי

מידע המיוצג כהשתנות רציפה בזמן של גודל פיזיקלי. מקובל לייצג מידע מסוג זה באמצעות גרף רציף. להרחבה ראה סעיף 1.3.

מידע דיגיטלי (ספרתי)

צורת ייצוג של מידע שהיא המצאה של בני אדם כדי להעביר מידע באמצעים אלקטרוניים ממוחשבים. המידע בצורתו הדיגיטלית מאפשר אירגון ועיבוד מהיר ויעיל. המידע הדיגיטלי בצורתו הבינרית, מאוחסן באמצעות שני המצבים: "0" ו "1". להרחבה ראה סעיף 2.2.

מידע זמין

מידע שניתן לשלוף אותו בקלות ובמהירות על פי דרישה. להרחבה ראה סעיף 1.

מסר (Message)

משמעות (תוכן) האותות המועברים בתהליך התקשורת. המסר מועבר באמצעות שדר המכיל אותות (סמלים). להרחבה ראה סעיף 4.1.

מיקרופון (Microphone)

התקן אלקטרוני שתפקידו להמיר צלילים באות חשמלי. להרחבה ראה סעיף 5.1.1.

מסר

משמעות או תוכן האותות המועברים בתהליך. המסר מועבר באמצעות שדר המכיל אותות (סמלים).

מקודד (Coder) או (Encoder)

מתרגם את המידע המקורי לאותות, מסוג שהמקור המשדר יכול להעביר במסלול המידע לקולט. במקרה זה נמצא בצד הקולט מכשיר הנקרא Decoder המשמש לשחזור המידע המקורי מהאותות המועברים. להרחבה ראה סעיף 4.1.

מקור מידע (Information Source)

מערכת המייצרת מידע. להרחבה ראה סעיף 1.

מקלט (Receiver)

מכשיר שהופך גל נושא הנקלט מהאוויר, לאות מידע (קול, תמונה וכד').

משדר (Transmitter)

מכשיר שהופך את אות המידע אותו מעוניינים לשדר (קול, תמונה וכד') לאות בתדר הגל הנושא.

משוב – היזון חוזר (Feedback)

חלק מתהליך התקשורת המיועד להשלמת מעגל המידע: בחלק זה קולט המידע מעביר מסר (משוב) למשדר המידע ובו הוא מודיע לדוגמה: המסר שלך נקלט, או השדר התקבל מקוטע. משוב הוא תהליך בו מידע משלב מתקדם בתהליך השידור מוחזר לשלב קודם לו. המשוב משמש בדרך כלל לבקרה על תהליך. בהתאם למידע המגיע משלב מתקדם, ניתן לעדכן ולתקן את השליטה בחלק קודם בתהליך.

משרעת (Amplitude)

מדד לסטייה מכסימלית ממצב שיווי המשקל באות מחזורי.

מתמר (Transducer)

מתקן להמרת גודל פיזיקלי אחד לגודל פיזיקלי אחר. לדוגמה, מיקרופון מתמיר את גלי הקול לאותות חשמליים.

סיבים אופטיים (Optical Fibers)

כבלים מחומר שקוף (זכוכית, פלסטיק או אפילו נוזל) המשמים להעברת אור מקצה אחד לקצה השני.

האור עובר בסיבים אופטיים כתוצאה מתהליך של החזרה פנימית גמורה מדפנות ליבת הסיב. זוהי תופעה פיזיקלית בה ניתן להעביר אותות אלקטרומגנטיים כמעט ללא איבודים למרחקים גדולים.

יכולת ההעברה של סיבים אופטיים לתקשורת היא מדהימה מבחינת קצבי העברת תקשורת. האיבודים שעובר האור בסיבים הם נמוכים ביותר, וניתן לשלוח אותות אור למרחקים של עשרות קילומטרים ללא הגבלת מרחק. לשם המחשה: כיום אפשר להעביר בסיב יחיד מאות אלפי שיחות טלפון בו-זמנית. כיום מחליפים בהדרגה את כבלי התקשורת העשויים מתכת לכבלים העשויים סיבים אופטיים.

ערוץ תקשורת/מידע (Information Channel)

המסלול בו עובר המידע ממקור המידע/ מוסר המידע אל קולט המידע.

פיענוח (Decoding)

הבנת המידע שמצוי בשדר המקודד.

פיקסל (Pixel = Picture Element)

יחידת המידע הבסיסית (אלמנט) של תמונה. להרחבה ראה סעיף 2.1.

פקסימיליה (מכשיר פקס)

מכשיר הפקס הוא מתקן להעברת מידע כתוב באמצעות קווי הטלפון.

למכשיר הפקס מכניסים נייר עליו מצוי מידע כתוב (או מצויר), ושולחים אותו דרך קווי הטלפון למכשיר פקס אחר. מכשיר הפקס המקבל מדפיס את המידע מחדש על נייר. למעשה ניתן לשלוח למכשיר פקס גם כל מידע דיגיטלי המצוי במחשב. להרחבה ראה סעיף 5.2.

פרומון (pheromone)

חומר כימי המופרש מגופם של בעלי חיים מסוימים (בעיקר חרקים) ומשפיע על התנהגותם והתפתחותם של פרטים אחרים, מאותו מין ביולוגי.

קוד מורס (Morse)

העברת מידע באמצעות קווים ונקודות. לכל אות ומספר יש תרגום לקווים ונקודות, אותם ניתן להעביר כאותות חשמליים, אותות אור, וכו'.

קוד מורס הוא קוד פשוט המורכב מקווים ונקודות. זהו צופן שאינו בעל אורך קבוע !

לכל אות באלף בית, כולל סימני הפיסוק, ולכל מספר, הוגדר צירוף של קווים ונקודות. להרחבה ראה סעיף 2.3.3.

קול

על פי הגדרתו המדעית מוגדר עבור נקודה מסוימת כ: "שינויים מהירים בלחץ באותה נקודה, סביב ערך מסוים של הלחץ במצב העמיד". להרחבה ראה סעיף 4.6.1.

קולות וצלילים לתקשורת

יצורים רבים בטבע משתמשים בגלי קול לקיום התקשורת ביניהם. גלי הקול עוברים גם באוויר (דיבור וצלילים), גם במים (דולפינים ולוויתנים), וגם במוצקים (נקישות החולד), ומאפשרים תקשורת מתוחכמת. להרחבה ראה סעיף 4.6.

קידוד מידע

קידוד היא פעולת תרגום המידע המקורי לשדר תקשורתי. קידוד המידע יכול להתבצע בצורות שונות ולמטרות שונות.

מקודד מהווה שלב נוסף בין מקור המידע לקולט המידע. המקודד נוסף רק בתהליכי תקשורת מסוימים.

המקודד מתרגם את האותות שנוצרו על ידי מקור המידע לאותות אחרים, המועברים במסלול המידע. במקרה זה הצד הקולט צריך להיות מסוגל לשחזר את המידע המקורי, "לפענח" אותו מהאותות המועברים. מקודד = Encoder. מפענח = Decoder. קידוד – Coding. להרחבה ראה סעיף 2.3.

קילובַּית [KByte]

אלף (1,000) בָּתים. להרחבה ראה סעיף 2.2.

קרינת מיקרוגל

קרינה אלקטרומגנטית בתחום תדרים: 1-300 גיגהרץ.

משמשת לתקשורת בין תחנות ממסר, בין לווינים, וכו', אך גם משמשת בטלפונים סלולאריים, ובמכשירי המיקרוגל הביתיים לחימום מזון.

רדיו (Radio)

גלים אלקטרומגנטיים בתדר גבוה. משתמשים בגלי רדיו לשידורי רדיו, המשמשים להעברת מידע, מוזיקה, וכו'. גלי הרדיו מתפשטים למרחקים גדולים, ומאפשרים תקשורת המונים פשוטה. מכשיר הרדיו הביתי ממצה את המידע המקורי של גלי הקול, ש"הולבש" על גלי הרדיו, ומשמיע אותם למאזין. להרחבה ראה סעיף 5.3.

רעש במערכת תקשורת (Noise)

אותות בלתי רצויים המפריעים בקליטת האות הרצוי. להרחבה ראה סעיף 4.2.1.

במהלך תהליך תקשורת יש להתחשב לעיתים קרובות ברכיב נוסף: רעש המפריע למסר להיקלט אצל המקבל. ה"רעש" הוא אות טפילי הנלווה לאות המידע האמיתי ומשבש ("מלכלך") אותו. אפשר למשל לשמוע אותו ברדיו (כזמזום טורדני), לראות אותו בטלוויזיה (כ"שלג"). הרעש הוא אחת הבעיות העיקריות בכל מערכת תקשורת. אי אפשר להיפטר ממנו לחלוטין, אך אפשר וצריך להפחיתו ככל שניתן.

רוחב סרט (Bandwidth)

נקרא גם רוחב פס, ומתאר את תחום התדרים המשמש להעברת האות. להרחבה ראה סעיף 7.4. ככל שרוחב הפס גדול יותר, כך אפשר להעביר מידע רב יותר בזמן נתון.

שדר

האותות המועברים בתהליך התקשורת. אין הכוונה למסר המועבר המתייחס למשמעות, אלא לאותות המועברים עצמם.

שפת הגוף (Body Language)

מונח עממי המתייחס לתקשורת בין בני אדם שאינה מילולית.

תמונה דיגיטלית (ספרתית)

תמונה המורכבת מנקודות, שכל אחת מהן מיוצגת באמצעות הספרות הבינריות. להרחבה ראה סעיף 2.1.

תקשורת (Communication)

מעבר מסרים באמצעות שדרים, ממערכת אחת לשנייה. להרחבה ראה פרק 4.

תקשורת אלקטרונית

תקשורת באמצעות מכשירים אלקטרוניים, המשמשים להרחבת יכולות התקשורת כגון: טווח, מהירות העברה, וכו'. להרחבה ראה פרק 5.

תקשורת המונים

תקשורת הפונה לקהל גדול. תקשורת המונים מתאפשרת במיוחד עקב ההתפתחויות במיכשור הטכנולוגי לתקשורת. להרחבה ראה סעיף 5.5. תקשורת הפונה לקהל גדול. תקשורת המונים = Mass Communication.

תקשורת כימית

תקשורת המבוססת על ריאקציות כימיות.

דוגמא בולטת היא הפרומונים המשמשים את בעלי החיים.