תקשורת קולית בין בעלי חיים (מבוססת על קולות וצלילים)

כדי להבין כיצד מתבצעת תקשורת קולית בין בעלי החיים, יש תחילה להכיר מספר מושגים בסיסיים הקשורים בגלי קול.

הנושאים המוסברים בסעיף זה:

4.6.1 מהו קול?
4.6.2 כיצד מתקדמים גלי הקול?
4.6.3 באילו יחידות משתמשים למדידת עוצמת קול?
4.6.4 קול ומוזיקה.
4.6.5 שפת הדיבור.

לפני תחילת לימוד נושא זה, מומלץ לחשוב על התשובות לשאלות הבאות:

  • כיצד נוצר קול? רמז: התייחסו לכלי נגינה שונים.
  • באיזו מהירות מתקדמים גלי הקול?
  • מה ההבדלים בין צלילים שונים שאנו שומעים?
  • מה אנו יודעים על השימוש בתקשורת קולית של בעלי חיים שונים?
  • אלו תחומי תדירות של גלי קול משמשים את בעלי החיים הימיים (דולפינים, ליוויתנים, וכו')?

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן