מהי מערכת תקשורת?

מערכת תקשורת היא מערכת שבאמצעותה ניתן להעביר מסרים מסוגים שונים.

מידת התפתחותה ומורכבותה של מערכת התקשורת יכולה לשמש מדד לדרגת התפתחותה של חברה !

המושג "תהליך תקשורת" מוגדר במילון בעברית (ספיר 1997), כ: "תהליך המורכב ממוענים, המעבירים מסרים שונים לנמענים, באמצעי תקשורת שונים". מכאן, שתהליך התקשורת מתרחש בין שתי מערכות או יותר, וכתוצאה מתהליך התקשורת מתרחש שינוי (אפילו אם הוא מתבטא רק בעובדה שהנמען קלט מידע).

רכיבי מערכת תקשורת

כאשר בודקים מערכת תקשורת, ניתן להבחין בה במספר רכיבים:

מקור המסר — המסר עצמו — אמצעי (אפיק, ערוץ) העברת המסר — קולט (מקבל) המסר — השפעת המסר.

המסר המועבר במערכת תקשורת חייב להיות מותאם לקולט. כלומר, רק כאשר קולט המסר יכול לקלוט ולפענח את המסר, תתבצע תקשורת.

השאלות עליהן עונים רכיבי התקשורת הן:

מי? — מוסר מה? — איך? — למי? — מה התוצאה?

לעיתים יש להתחשב במרכיב נוסף במערכת התקשורת: רעש המפריע למסר להיקלט אצל מקבל המסר.

כדי שתקשורת תהיה יעילה יש להשתמש בסימנים המוכרים למוסר ולמקבלקוד (פרוטוקול) תקשורת (Communication Code) מוסכם.

קידוד (Encoding) – מתרגם את המידע המקורי לשדר המועבר.

פיענוח (Decoding) – מפענח את השדר, ומוציא ממנו את המידע המקורי.

קידוד האות המועבר יכול להתבצע בצורות שונות ואפילו למטרות שונות.

קיימים מקרים בהם המוסר מעוניין להצפין את המסר כך שיהיה ניתן להבנה רק על ידי מקבל מסוים, לו יש אפשרות הפענוח של ההצפנה.

קיימות מערכות תקשורת עם משוב, ומערכות תקשורת חד כיווניות.

באיור נראית מערכת תקשורת בסיסית עם משוב:

מערכת תקשורת בסיסית עם משוב

באיור הבא ניתן לראות מה קורה למידע במערכת תקשורת מסובכת יותר:

מערכת תקשורת מסובכת יותר

קיימות מערכות תקשורת מנקודה לנקודה, מנקודה להרבה נקודות, מהרבה נקודות לנקודה, ועוד.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן