מהי מערכת תקשורת אנלוגית, לעומת מערכת תקשורת דיגיטלית

כפי שהוסבר בסעיף 1.3, מידע בצורה אנלוגית מופיע כהשתנות גודל פיזיקלי בצורה רציפה כפונקציה של הזמן.

בתקשורת אנלוגית, הגודל אותו מעבירים באמצעות התקשורת (קול, גלים אלקטרומגנטיים, זרם חשמלי, וכו'), משתנה בצורה רציפה.

בדרכו, יכול האות האנלוגי המועבר להיות מוגבר, אך צורת השתנותו כפונקציה של הזמן נשמרת.

אמצעי תקשורת אנלוגיים הם אמצעים המעבירים מידע בצורה אנלוגית.

כל אמצעי התקשורת המשמשים יצורים בטבע, משתמשים במידע אנלוגי.

למעשה, עד להמצאת המחשב האלקטרוני, כל המידע שנאסף על ידי בני אדם הועבר בצורה אנלוגית. התקשורת הדיגיטלית היא המצאה של בני האדם, כדי להשתמש באמצעי עיבוד אלקטרוניים, המבוססים על 2 מצבים בלבד.

בתקשורת ספרתית (דיגיטלית) מועברים רק האותות "0" ו- "1". כלומר את המידע המועבר בתקשורת יש תחילה להעביר (לתרגם) לצורה הספרתית, לפני העברתו במערכת תקשורת דיגיטלית.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן