מהי תקשורת?

המושגים הבסיסיים הנדרשים להבנת מערכת תקשורת הם:

תקשורת (Communication) – מעבר מסרים באמצעות שדרים ממערכת אחת לשנייה.

מסר (Message) – משמעות (תוכן) האותות המועברים בשדר. המסר מועבר באמצעות שדר המכיל אותות (סמלים).

שדרהאותות המועברים עצמם (סיגנל).

אות (Signal) – גודל פיזיקלי הנושא מידע.

קיימים סוגים שונים של אותות (סמלים). ההבדלים בין אותות שונים קשורים באופן הפקת האות ובאופן קליטת האות. אצל בני האדם קליטת האותות מבוצעת באמצעות החושים. קיימים אותות המועברים באמצעות ריח, טעם, צורה, צבע, קול, וכו'.

ניתן לתאר את האות במרחב (היכן הוא נמצא בכל רגע ורגע), ובזמן (איך הוא משתנה עם הזמן בנקודה מסוימת במרחב). האות יכול להיות קבוע בזמן ומתואר רק במרחב (כמו תמונה או כתב על נייר), או משתנה גם בזמן וגם במרחב (כגון אותות חשמליים או אופטיים).

כדי לתאר אותות בשיטה מדעית, מקובל לתאר אות על גרף של משרעת (=אמפליטודה, שהיא מדד לעוצמת האות) כפונקציה של הזמן, או המרחב.
מקור מידע (Information Source)– רכיב המערכת המייצר אותות הנושאים מידע.

ערוץ מידע (Information Channel)- המסלול בו עובר המידע ממקור המידע אל קולט המידע.

לעיתים נוסף מקודד בין מקור המידע למסלול המידע.

מקודד (Encoder) – מתרגם את האותות של המקור לאותות המועברים במסלול המידע. במקרה ששולחים אות מקודד, נמצא בצד הקולט מכשיר הנקרא מפענח (Decoder) המשמש לשיחזור המידע המקורי מהאותות המועברים.

קידוד (Coding) – תרגום המידע המקורי לשדר תקשורתי. קידוד המידע יכול להתבצע בצורות שונות ולמטרות שונות.

בתקשורת טכנולוגית אנו מתרגמים (מקודדים) את המסר לקוד מסוים (כמו לדוגמה קוד מורס), ואת המסר המקודד יכולים להעביר דרך ערוצי תקשורת שונים (כגון באותות חשמליים, באותות אור, או באותות קול). מכאן שבכל ערוץ תקשורת משתמשים באותות המתאימים לערוץ, אך משתמשים באותו קידוד.

 

השם בעברית: תקשורת נוצר מהשורש "קשר".

השם באנגלית: Communication נוצר מהמילה הלטינית communis שפירושה "שיתוף", ומכאן המילה באנגלית: Communication.

לדוגמה: ברגע קריאת מידע זה, מתרחש תהליך תקשורת מסוג מסוים בין כותב המסר (כותב האתר) לבין מקבל המסר (הקורא).

המושג תקשורת מוגדר במילון בעברית (מילון ספיר 1997) כ:"כלל הפעולות והאמצעים להעברת ידיעות ממקום למקום, כגון: טלפון, טלגרף, רדיו, טלוויזיה". הגדרה זו אינה מפרטת מהי "ידיעה". ומצטמצמת באמצעי תקשורת אלקטרוניים בשירות האדם.

הערה: יש המכנים בשם "התקשורת" את אמצעי תקשורת ההמונים: עיתונות, רדיו טלוויזיה וכד'.

התקשורת היא תהליך, המתבטא במעבר מידע בין מערכות (שתיים או יותר). בתהליך תקשורת מוצלח יתרחש כתוצאה מפעולה זו שינוי או תגובה. זהו תהליך בו מעבירים מסרים ומידע מפרט אחד לפרט או לפרטים אחרים, תוך שימוש באותות ו/או באמצעים אחרים.

המושג תהליך תקשורת מוגדר במילון בעברית  (מילון ספיר 1997) כלהלן: "תהליך המורכב מממוענים המעבירים מסרים לנמענים באמצעי תקשורת שונים".

יש המגבילים את תהליך התקשורת רק לתהליכים טבעיים המתחילים ומסתיימים ביצורים חיים, אך קיימת גם תקשורת בין מכשירים (כגון מחשבים), ללא התערבות יצורים חיים.

תקשורת נוצרת כאשר לצדדים המעורבים (או לפחות לאחד מהם) יש צורך להעביר מידע ביניהם.

לעיתים נעזרים גם באמצעים טכנולוגיים, לעומת תקשורת המשתמשת באמצעים טבעיים.

כדי לחשב את כמות המידע המוכלת בשדר, יש לבצע מדידה כמותית שלו בשני שלבים, על מנת לתאר אותו בצורה סימלית באמצעות גרף על מערכת צירים ניצבת:

יש להגדיר סקלה לציר הזמן או המרחב (מקובל לבחור אותה כציר X של הגרף).
יש למדוד את המשרעת (אמפליטודה) של האות (מקובל לבחור אותה כציר Y של הגרף) וכיצד היא משתנה על פי הזמן או המרחב שבחרנו כציר X.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן