באילו יחידות משתמשים למדידת עוצמת קול?

האוזן אינה רגישה לסך כל כמות האנרגיה המגיעה לקרום התוף, אלא לקצב הגעת האנרגיה, כלומר להספק (ביחידות וואט) של האות האקוסטי.

יחידת המדידה של הספק ליחידת שטח היא: וואט למטר בריבוע [W/m2].

יחידת המדידה לעוצמת קול – דציבל.

יחידה זו נובעת מהיחידה שהוגדרה במקור על שם ממציא הטלפון אלכסנדר גרהם בל, ונקראה "בל". מכיוון שזוהי יחידה גדולה, נבחרה עשירית ממנה כיחידה המקובלת (דצי – עשירית).
עקב התחום העצום של עוצמות קול אפשריות, נבחרה סקלה לוגריתמית (לא לינארית).

מדידת עוצמת קול היא מדידה יחסית המשווה בין שתי עוצמות (Pin, Pout) .

באופן מתמטי יחידת הדציבל מוגדרת:

dB = 10*log10 (Pin/Po)

האות P מציינת הספק.

כל הכפלת עוצמה פי 2 מתבטאת בתוספת של 3 דציבלים.

הכפלת העוצמה פי 10 פירושה תוספת של 10 דציבלים.
בטבלה הבאה מפורטים יחסי העוצמות לעומת ערכי הדציבל המתאימים:

 יחס עוצמות  הפרש דיצבלים
 0.01  20-
  0.10    10.0-
  0.25  6.0-
  0.30  5.2-
  0.40   4.0-
  0.50   3.0-
  0.60   2.2-
  0.70   1.5-
  0.80  1.0-
  0.90   0.5-
  1.00  0.0
  1.26  1.0
2.00  3.0
 3.00  4.8
 3.16  5.0
 4.00 6.0
 5.00  7.0
 יחס עוצמות  הפרש דיצבלים
6.00 7.8
6.30 8.0
7.00 8.5
8.00 9.0
9.00 9.5
  10.00   10.0
  12.59  11.0
  15.85  12.0
  20.00  13.0
  30.00  14.8
  40.00  16.0
  50.00  17.0
  60.00  17.8
  70.00  18.5
  80.00  19.0
  90.00  19.5
    100.00  20.0

יחידת מדידת עוצמת קול באוזן האדם dBA מוסברת בעמוד הבא.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן