שפת כתיבת המוזיקה – תווים

לצורך העברת מידע מוזיקלי, הומצאו תווי הנגינה, המהווים שפה כתובה, בה ניתן לרשום כול מידע על יצירה מוזיקלית.

מקובל לרשום תווי מוזיקה על מערך של 5 קווים ישרים אופקיים, הנמצאים במרחקים שווים, כמתואר באיור:

תווי מוזיקה על מערך של 5 קווים ישרים אופקיים

גובה הצליל (Pitch) מבוטא על ידי התו המתאים, על או בין הקווים האופקיים. בתחילת השורה משמאל של התווים מופיע המפתח כפי שרואים באיור:

איור גובה הצליל

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן