מה הקשר בין קול למוזיקה

מוזיקה קיימת הרבה לפני שהיו קיימים כלי המדידה המדעיים לניתוח גלי הקול.

תחומי תדירות השמע חולקו לקבוצות, כאשר כל קבוצה מתחילה בתדירות כפולה מהשנייה. הקבוצות נקראות אוקטבות, וכל אוקטבה מכילה 7 תווים בסיסיים.

בסימון האמריקאי מסמנים את התווים על פי אותיות ה abc, ולכן מסומנים 7 התווים הראשיים לפי:  C, D, E, F, G, A, B ו 5 תווים משניים: C#, D#, F#, G#, A#.

בסך הכול מגדירים 12 תווים, המחולקים במרחקים שווים, על סקלה לוגריתמית. כל תו מופרד על ידי השורש ה 12 של 2, והפרדה זו נקראת הפרדה לחצאי טונים.

לדוגמא: F4 = E4* 21/12

לדוגמא: C אמצעי (261.63 הרץ), קטן בפקטור 2 מ C שמעל C אמצעי (523.25 הרץ).

בטבלה מופיעים תווי המוזיקה של פסנתר, באוקטבה אמצעית, והתדירויות המתאימות להם:

 יחס תדירויות  קשר תדירויות  תו אמריקאי  תו מוזיקה תדירות [הרץ]
1.0000 I דו C אמצעי  261.6
1.05946  I*1.05946  C# 277.2
 1.1225 I*(1.05946)2  רה  D  293.6
 1.1892  I*(1.05946)3 D# 311.1
 1.2599  I*(1.05946)4 מי  329.6
1.3348  I*(1.05946)5 פה 349.2
1.4142 I*(1.05946)6 F#  370
1.4933  I*(1.05946)7 סול G 392
1.5874 I*(1.05946)8 G# 415.3
1.6818  I*(1.05946)9 לה A 440 
1.7818 I*(1.05946)10 A# 466.2
1.8877 I*(1.05946)11 סי B 493.9
2.0000 I*(1.05946)12 דו  C 532.2

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן