גוון הקול

גוון הקול – נקבע על ידי מעטפת הספקטרוגרמה המתארת את גל הקול.

בפעילות "מיצוי אות מרעש"  (NoiseActivity1.htm) ניתן לראות באמצעות המחשב, כיצד נראית ספקטרוגרמה.

גוון הקול הוא גודל המציין תחושה אישית של המאזין. הוא נקבע על פי מספר ההרמוניות (תדירויות עיליות) הנמצאות בצליל המורכב, ועוצמותיהן.

מהי הרמוניה של צליל?

הרמוניה ("על טון") היא צליל שתדירותו מהווה כפולה של התדירות היסודית.

לדוגמה, הפקת צליל "לה" מכינור, מפיקה גם את הצליל בתדירות היסודית של 440 הרץ, וגם את התדירות של ההרמוניה הראשונה: 880 הרץ, וההרמוניה השנייה 1320 הרץ.

ההבדלים בין כלי הנגינה השונים, מתבטאים בהרמוניות של הצלילים שהם משמיעים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן